Oproep aan politiek en bestuur

 

 

Nederlandse stedelijke mobiliteit heeft Belgisch beleid nodig ! 

Belgische regelgeving geeft ruimte aan kleine innovatieve elektrische vervoersmiddelen (Iwheels) en stimuleert last mile oplossingen.Politiek en bestuur,


Sluit aan bij Belgische regelgeving en geef impuls aan elektrisch vervoer en betere doorstroming in de stad.

Een bonus voor het klimaatakkoord én fun op de weg !


we-all-wheel
Jacoba van Gastel, 06-20245489
www.we-all-wheel.com/visie/belgische-regelgeving

 

 

 

Belgische regelgeving stimuleert innovatie, draagt bij aan klimaatdoelstellingen en last mile vraagstukken én is eenvoudig.

Al 10 jaar een succes en in de praktijk weinig ongevallen.Belgische regelgeving houdt in:

 • kleine gemotoriseerde vervoersmiddelen met maximum snelheid van 25 km/u zijn toegestaan op de openbare weg

 • dezelfde technische eisen voor Iwheels en (elektrische) fietsen

 • (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) dekt deze vervoersmiddelen

 • rijd je stapvoets dan gelden verkeersregels voor voetgangers

 • rijd je sneller, dan gelden verkeersregels voor fietsers


Nederlands beleid is achterhaald:

 • veel populaire Iwheels zijn niet toegelaten

 • nagenoeg identieke vervoersmiddelen vallen onder verschillende regels (Europese typegoedkeuring of Nederlandse 'bijzondere bromfiets')

 • scooters krijgen binnenkort in de grote steden een andere plek op de weg dan de 'bijzondere bromfiets'

 • verschillende soorten verzekeringen

 • onduidelijk voor fabrikanten, gebruikers en handhavers


Iwheels:

 • ideaal voor last mile

 • opvouwbaar in OV dus geen extra stalling

 • minder parkeerproblemen

 • stille en schone stad

 • fun en flexibel