Visie

Als een stad qua verkeer uit zijn voegen barst, dan staat letterlijk alles stil. Dit kan anders! Micromobiliteit: innovatieve, kleine, elektrische vervoersmiddelen, die weinig ruimte op de weg innemen, niet of nauwelijks parkeerruimte vragen en geen directe uitstoot veroorzaken, laten de steden weer stromen en zo kom je sneller op je bestemming. We-all-wheel gaat niet voor een autoloze stad, maar voor een stad die bruist en waar verschillende vervoersmiddelen een plek verdienen. Waar monowheels, balance boards, elektrische steps of driewielers en vouwfietsen een aanvulling zijn en mensen sneller op hun werk of bij winkels zijn. Er zijn al veel nieuwe vervoersmiddelen verkrijgbaar én het kan nog beter. Vaak passen ze nog niet makkelijk in de auto of trein, vaak zijn ze niet toegelaten op de openbare weg en het bereik laat soms nog te wensen over. Hoe meer we met elkaar deze vervoersmiddelen uitproberen, des te meer er gaan komen en uiteindelijk zullen de meest volwaardige vervoersmiddelen de markt gaan domineren en er echt voor zorgen dat de stad schoner en levendiger wordt en wij sneller van A naar B komen.

 

fietspaden in Europa

We-all-wheel  bepleit  ruim baan voor Iwheels als oplossing voor the last mile in de stad. Stel Iwheels - zoals E-steps, E-trikes, segways, monowheels - gelijk aan E-bikes, zodat ze ook op het fietspad mogen rijden. België bewijst al tien jaar lang dat het kan én Iwheels een alternatief zijn voor auto's en scooters in de stad. Nederland heeft met al haar fietspaden een prachtige infrastructuur voor Iwheels.

 

 

 

fietspaden in Europa  

 

We-all-wheel  is een community die informatie uitwisselt over al deze vormen van Iwheels[1]. Met onafhankelijke vergelijking wil We-all-wheel  iedereen de kans geven zijn of haar eigen afweging te maken. Door ervaringen te delen, Iwheels te testen en met name het verkeersgedrag van Iwheels met andere weggebruikers in kaart te brengen willen we de transitie ondersteunen en versnellen.

 


[1] alle vormen van persoonlijk elektrisch transport (dus een vervoersmiddel dat net als een tas, bij jou past).