We all wheel

 

We-all-wheel is een platform voor individuele elektrische vervoersmiddelen: Iwheels. Klik hierboven op 'vergelijk Iwheels'  en je ziet wat nu er al te koop is.

Steden veranderen. Op de stoep, het fietspad en op straat zie je steeds meer innovatieve elektrische vervoersmiddelen: 'Iwheels'. Met deze elektrische stepjes of driewielers, segways, monowheels en mini-scooters gaat het drukke stadsverkeer weer stromen.

 

We vergelijken Iwheels, we dagen steden uit om 'the last mile' te verbeteren en we delen ervaringen over (verkeers-)veiligheid met fabrikanten en overheden, zodat regelgeving daarop beter aansluit. Bouw met ons mee aan deze community. Heb je een leuke film, organiseer je een evenement of gebruik je een Iwheel, deel je ervaringen mail voor een schone en stille stad vol beweging en fun.

 

  2019: deelstep in NL ?   

 

 

 

Nederlandse primeur met E-steps

Dit voorjaar heeft de TU Delft een "menukaart" om haar medewerkers te verleiden anders te reizen. De "menukaart" biedt een keuze uit E-bike, OV-fiets met OV-pas van Bereikbaar Haaglanden, meer thuiswerken óf een innovatieve E-step met OV-pas. Acht weken lang kunnen medewerkers hun keuze uitproberen.

 

 

E-steps in Duitsland

Dit voorjaar mogen in Duitsland - net als in veel Europese landen - elektrische stepjes op de openbare weg. E-steps mogen dan op het fietspad of de weg rijden, mits niet harder dan 20 km/u en met voor- en achterrem én maximaal 0,5 kW motorvermogen. Er is inmiddels tot in de Bundestag  veel kritiek op het voorstel van het Duitse Ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur. Gebruikers van Elektrokleinstfahrzeuge ( wink Iwheels) willen dat deze gelijk gesteld worden met E-bikes, dus maximaal 25 km/uur en geen wettelijke aansprakelijkheid-verzekering. Mobilteitsdeskundigen vinden dat het voorstel te weinig ruimte geeft aan ontwikkeling van E-mobiliteit. Verkeersminister Scheuer heeft na een demonstratie in Berlijn toegezegd dat ook monowheels, E-skateboards en balance boards op de openbare weg toegelaten kunnen worden. De fietsersbond maakt zich zorgen over de volle fietspaden in de Duitse steden als de E-steps op de weg komen. Bird en Lime  maken zich op om na Berlijn ook in de rest van Duitsland deel-stepjes te introduceren.

 

Puzzel voor snorscooters in de stad

Er verandert veel voor snorfietsen en snorscooters in de stad. Sinds januari 2018 zijn benzinescooters van vóór 2011 in de Amsterdamse binnenstad verboden. In de loop van 2019 worden snorscooters in de binnenstad van Amsterdam, Utrecht en Den Haag van het fietspad geweerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil - n.a.v. een petitie van traumachirurgen en een pleidooi van wethouders van een aantal steden - helmplicht voor snorscooters invoeren. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat laat dit onderzoeken en zal de helmplicht over een jaar met een overgangstermijn wettelijk verplichten. Vanaf 8 april moeten snorscooters in Amsterdam binnen de ringweg A10 - met valhelm - op de rijbaan rijden. Elektrische mini-scooters - zoals Stigo en Veeley - komen dan tussen de auto's en bestelbusjes te rijden. 'Bijzondere brommers' zoals Segway®, Swing of Trikke blijven wel op het fietspad rijden.  geeft een beeld van de wirwar aan regels voor snorscooters.

 

Nieuwe regels voor lichte elektrische voertuigen ?

De branchevereniging DOET voor elektrisch vervoer wil duidelijke regels voor lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV). Nu is het voor consumenten onduidelijk of een Iwheel die ze in een winkel of webshop hebben gekocht wel op de openbare weg mag. Slechts zestien verschillende Iwheels, zoals de bekende Segway®, zijn nu in Nederland als 'bijzondere bromfiets'  toegelaten op de openbare weg. Daarnaast mogen een tiental elektrische twee- en driewielers met een 'Europese typegoedkeuring'  als "snorscooter" in heel Europa op de openbare weg. Toch mag het merendeel van de Iwheels die in Nederland te koop zijn, m.n. E-steps, mini-scooters, monowheels, mini-segways en hoverboards, niet de weg op. Fabrikanten en importeurs zijn vaak niet bekend met de specifieke regelgeving in Nederland. In België mogen zgn. 'elektrische voortbewegingstoestellen'  die niet harder dan 25 km/u kunnen rijden (en dat geldt voor de meeste Iwheels) wel stapvoets op de stoep rijden en sneller op het fietpad of weg. In Nederland geldt een dergelijk regiem alleen voor gehandicaptenvoertuigen. N.a.v. het veiligheidsonderzoek naar de 'bijzondere brommer' Stint, waarmee in september een tragisch dodelijk ongeval is gebeurd, heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (een voorstel voor) nieuwe regelgeving in februari aangekondigd.

 

Onderzoek naar veiligheid van hoverboards

De Nederlandse Voedsel- en Waren-Autoriteit (NVWA)  heeft - n.a.v. meldingen van spontane brand met hoverboards in 2017 - de brandveiligheid van hoverboards onderzocht. Alle onderzochte hoverboards blijven opladen als de accu al vol is, wat de kans vergroot dat de accu spontaan ontbrandt. Ook de brandwerendheid en tempartuurbeveiliging is soms niet in orde. De NVWA roept alle fabrikanten of importeurs op hun klanten te informeren en  betreffende hoverboards vanwege brandveiligheid uit de handel te nemen. Eind dit jaar wordt de lijst met onveilige hoverboards door de NVWA bekend gemaakt. Een voorzorgmaatregel die iedereen kan nemen is de hoverboard kort opladen en zeker níét onbeheerd - bijv. de hele nacht - opladen. De accu gaat overigens langer mee als je deze regelmatig en niet volledig - d.w.z. één tot twee uur - oplaadt.

Hoverboards werden in 2015 en 2016 populair onder jongeren. De ongevallen met hoverboards namen toen ook toe. In de zomer zijn er maandelijks zo'n 200 ongevallen. Veel ongelukken gebeuren tijdens de eerste keer op de hoverboard. Elleboog- en polsbescherming en een helm dragen is dus verstandig.

 

Tragisch ongeval met Stint

20 September heeft een afschuwelijk ongeluk plaatsgevonden in Oss. Bij dit ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en een vijfde kind en de bestuurder van het voertuig zijn zwaar gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk wordt nu onderzocht door de Politie, Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De betreffende elektrische bolderwagen Stint behoort tot de categorie 'bijzondere bromfietsen'. Aan deze categorie vervoersmiddelen worden veiligheidseisen gesteld. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat  heeft n.a.v. veiligheidsonderzoek van TNO, waaruit o.m. blijkt dat de remweg te lang is, de toelating van de Stint  op de openbare weg ingetrokken. We hopen dat er ook snel meer duidelijkheid komt over de exacte toedracht van het ongeval. Veiligheid op de weg is in ieders belang.

 

Deelstep heeft toekomst !

Vorig jaar zomer verschenen - na een stormachtige ontwikkeling in de Verenigde Staten -  de eerste  elektrische deelstepjes in  Parijs en Brussel. De Amerikaanse bedrijven Bird en Lime willen ook in Amsterdam en Rotterdam een E-step lanceren, maar hun step is nu in Nederland niet op de openbare weg toegelaten. Vanwege verouderde regelgeving is het niet eenvoudig om een Amerikaanse of Aziatische elektrische step goed te laten keuren. De Nederlandse start-up SwheelS2go  wil komend voorjaar met een E-step komen, die in Nederland als 'bijzondere brommer'  op de openbare weg is toegelaten en - ook na het scooterverbod in Amsterdam - op het fietspad mag rijden. De deelstepjes nemen minder (parkeer-)plek op straat in dan deelfietsen. De deelstep is iets duurder dan de deelfiets: 1 euro per rit en 15 eurocent per minuut. De bedrijven moeten een vergunning voor deelsteps in de Amsterdamse binnenstad aanvragen. Naar verwachting zal de gemeente daar pas deze winter een besluit over nemen. Rotterdam is - net als met de deelfietsen - voortvarender en wil SwheelS2go  en Bird  een vergunning geven voor deelstepjes, wanneer deze toegelaten zijn op de openbare weg.

 

België beëindigt verplichte verzekering voor Iwheels

In België verdwijnt de wettelijke (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor zgn. gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals elektrische step of skateboard, monowheel, segway en hoverboard en ook scootmobiel. In België gelden voor Iwheels nu dezelfde regels als voor (elektrische) fietsen. Een (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) voor het motorvoertuig is niet langer verplicht. De Belgische overheid stimuleert Iwheels als alternatief voor de auto in de stad. Alle elektrische vervoersmiddelen - die niet sneller dan 18 km/uur (en vanaf 2019 25 km/uur) kunnen rijden - zijn al tien jaar toegestaan op de openbare weg. België loopt daarmee voor op Nederland en veel andere Europese landen.

 

Technasiumscholieren onderzoeken Iwheels in Delft

Technasiumscholieren deden dit voorjaar onderzoek voor  We-All-Wheel. Uit hun onderzoek naar the last mile  vanaf station Delft Campus  blijkt dat de bereikbaarheid van de Delftse Universiteit en omliggende tech-bedrijven pas op de langere termijn verbetert als de nieuwe fietsbruggen, trambaan en spoorverdubbeling klaar zijn. Op korte termijn is de bereikbaarheid te verbeteren met deelvervoer van fietsen en elektrische vervoermiddelen én met gebruik van opvouwbare vervoermiddelen in combinatie met OV.

In een technisch onderzoek werd een prototype van de nieuwe E-step EZ2  aan de beleidsregel bijzondere bromfiets getoetst én werd een testprotocol a.d.h.v. deze richtlijn opgesteld. De Technasiumscholieren deden bovendien enkele nuttige suggesties over veiligheidseisen, zoals richtingaanwijzers verplichten, als je op een E-step niet veilig je hand kunt uitsteken.

 

Sneller in België

België trekt de maximum snelheid voor Iwheels van 18 km/u naar 25 km/u gelijk met andere Europese landen. In België zijn veel verschillende Iwheels toegestaan, ook hoverboards, E-steps en monowheels die in Nederland niet zijn toegelaten op de openbare weg. Nu komt een einde aan de vreemde situatie dat Iwheels, zoals LEF, Kickbike of Swing, die in Nederland zijn toegelaten als zgn. 'bijzondere bromfiets', in België juist niet zijn toegestaan omdat ze harder dan 18 km/u kunnen rijden. Hoewel de regelgeving pas in 2019 is aangepast, zal in de praktijk de oude snelheidslimiet - die toch al moeilijk handhaafbaar was - niet meer gecontroleerd worden.

 

Bereikbaar Haaglanden

Haaglanden wil - om Den Haag bereikbaar te houden - samenwerken met leveranciers van opvouwbare (elektrische) vervoermiddelen, die handig mee te nemen zijn in het openbaar vervoer of in de auto. Het gaat om opvouwbare E-steps, E-trikes, E-bikes die zijn toegestaan op de openbare weg. Wil je een actie starten, neem dan contact op via: mobiliteitsmakelaar@vno-ncwwest.nl.

 

 

 

Dinsdag 6 februari 2019

Ongeluk Stint remt opkomst elektrische step

blog:  Elektrische voertuigen in Nederland

Zaterdag 29 september 2018  

van Arnhem naar Mediq in Utrecht

Auto
Stopwatch 0:55-1:20
Openbaar vervoer
Stopwatch 1:09
We All Wheel
Stopwatch 0:53

Reistijdvergelijking

Wie wil niet minder reistijd, minder files, of minder drukte in het OV. We laten reistijden zien met de auto, met OV, of met de trein én Iwheel.

Heb jij je reistijd gemeten, wil je ons dan helpen en je reistijd aan ons doorgeven?

Vergelijk I wheels
 • Micro
 • Veeley
 • Stigo
 • Qugo
 • Trikke
 • GiGi
 • Silence
 • Oxboard
 • Bohlt eKick
 • eFlux
 • Segway/Ninebot
 • SXT
 • citybug
 • Xiaomi
 • Goovia
 • Eped powerboard
 • Vesper
 • Zero+
 • Skotero Comfort
 • Egret
 • Yedoo
 • Smart ped
 • Revoluzzer
 • Kickbike
 • EZ2
 • Inokim
 • Coolrider
 • EVO MAXX
 • BMW X2city
 • Scrooser
 • Zappy/Enino
 • Cycleboard
 • Trikelet
 • Muv-e
 • Swing
 • M scooter
 • LEF
 • Virto
 • Scuddy
 • E-bikeboard
 • Airwheel S6
 • Kiwano
 • Segway minipro
 • Paukool
 • Airwheel A3
 • Robstep
 • Ninebot
 • Segway
 • Stint
 • RiDD E-cruiser
 • URB-E
 • Robstep X1
 • Xbird
 • iBike
 • K1
 • SFM Oliver
 • Tante Paula Maximilian 2
 • OJO
 • Halo City one mile scooter
 • Sitgo
 • yikebike
 • Green Ride INU
 • CityQ
 • Trotter
 • Onewheel
 • Airwheel
 • King Song
 • Inmotion
 • Ninebot one
 • Elektrisch skateboard
 • Nimoto
 • Ebretti
 • La Souris
 • Yadea
 • SXT
 • Bohlt Basterd
 • UNU scooter
 • Niu
 • Novox
 • Etalian
 • Tomos E-lite
 • Monasso
 • Max-E
 • Qwic emoto
 • SYM E-virid
 • AGM
 • Lifan
 • Genze
 • Askoll
 • Doohan
 • Xkuty
 • Di Blasi R70
 • appScooter
 • Govecs Elly
 • Emco
 • Kumpan
 • Electric Dutchman
 • ELMOTO HR2
 • Kymco E-vitality
 • Nito NES
 • ME
 • Torrot MUVI
 • GOVECS Schwalbe
 • Govecs
 • Peugot E-vivacity
 • VESPA Elettrica
 • be.e
 • Feddz
 • Ujet
 • CargoBee

Wij stimuleren Iwheels

 • vlotter woon-werkverkeer
 • minder parkeer problemen
 • voor een stille en schone stad
 • fun !
Er komen elke maand nieuwe Iwheels op de markt, bekijk ze allemaal !

EVENEMENTEN KALENDER

14
March
- 15
March
LEV (Light Electric Vehicles) Summit, Lissabon
26
March
- 26
March
Fast Forward in Openbaar Vervoer en Mobiliteit
21
May
- 21
May
Fleet mobility
03
June
- 06
June
ITS European Congres 2019

The world changes, that's fun!