Nieuws

TINY CARS

Ook de grote automerken ontwikkelen elektrische stadsautootjes. Na de Biro, Renault Twizy en Seat Minimo is de Citroen Ami het nieuwste elektrisch stadsvoertuigje. De Ami is een brommobiel - mag daarom niet harder dan 45 km/u - en is dan ook niet veel duurder dan een elektrische 2-zits-scooter. Vanaf 16 jaar mag je er met een brommer-rijbewijs mee rijden. Het dashboard is vervangen door je iphone.

Citroen wil de Ami als leaseauto -  à €20/mnd - en in de europese steden ook als deelauto inzetten; gesprekken daarover zijn gaande in Amsterdam. 

Stadsautootjes geven geen uitstoot in de stad en vragen minder ruimte voor parkeren en op de weg. De komende jaren zal het straatbeeld in de binnensteden veranderen. Vrachtauto's worden geweerd, bestelauto's worden elektrisch en (elektrische) bakfietsen zijn in opkomst. De infrastructuur kan op termijn aangepast worden aan het schone en compacte verkeer ten gunste van groen en wonen. De eerste kleine stappen kunnen al worden gezet met halve parkeerplekken (en -tarieven) voor stadsautootjes in combinatie met deelvervoer bij stations.   [aug 2021]

 

E-STEPS MINDER DAN 1% VAN DUITSE VERKEERSONGEVALLEN

In Duitsland waren in 2020 E-steps bij 2155 ongevallen met letsel betrokken, waarvan 5 met dodelijk afloop. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek is dat minder dan 1% van alle verkeersongevallen met letsel. Bij driekwart van de ongevallen was de bestuurder van de E-step verantwoordelijk en bij de helft ging het om een enkelvoudige ongeval, waarbij geen ander voertuig of weggebruiker betrokken was. Drankgebruik komt bij ongevallen met E-steps vaker voor (18%) dan bij andere voertuigen (7% voor fietsers).

Duitsland is het eerste land dat ongevallen met E-steps registreert. Sinds juni 2019 zijn E-steps op de openbare weg toegestaan. De verkoop en het gebruik van E-steps heeft een grote vlucht genomen en Berlijn is "hoofdstad van de deelstep". Inmiddels zijn er ruim vijftig duizend deelsteps in een dertigtal Duitse steden; het gebruik van particuliere E-steps is een veelvoud daarvan.   [mei 2021]

 

KUNNEN E-STEPS IN 2021 DE WEG OP ?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zet in op veiligheid bij de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV). 14 December 2020 gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken.

Wat eraan vooraf ging

De Europese verordening 168/2013 regelt de introductie van nieuwe vervoersmiddelen. Helaas zijn vervoersmiddelen zonder zadel (E-step en E-board) of stuur (monowheel en segway) daarvan uitgezonderd. Dat Nederland nu pleit voor harmonisatie in Europa voor innovatieve vervoersmiddelen is toe te juichen. 

Ondertussen klopten bedrijven aan de deur van overheden om met nieuwe vervoersmiddelen de weg op te gaan. Het was een bonte verzameling van vervoersmiddelen, zoals segways, BSO-bus (voorheen Stint), E-steps, monowheels en E-skateboards. Een Europese werkgroep voor productveiligheid ging hiervoor regels opstellen. Deze producteisen EN17128 gelden vanaf april 2021. Alleen LEV die daaraan voldoen mogen dan nog in Europa verkocht worden. In enkele landen zijn deze innovatieve vervoersmiddelen dan ook meteen op de openbare weg toegelaten. België, Scandinavische landen en ook Canada en Verenigde Staten stellen - vergelijkbaar met de fiets - geen extra eisen aan LEV bovenop de productveiligheidseisen. 

Nederland houdt al meer dan tien jaar vast aan de Europese verordening 168/2013. In de Beleidsregel bijzondere bromfiets staan de huidige strenge eisen voor toelating op de openbare weg van o.m. E-steps. Duitsland koos voor weinig extra eisen voor E-steps en slechts op een paar punten een aanscherping, zoals dubbele remmen en kwaliteitscontrole in de fabriek.

Nieuw voorstel

Totdat Europa de regelgeving voor LEV op de openbare weg heeft geharmoniseerd, wil Nederland kiezen uit a) het huidige regime (Beleidsregel bijzondere bromfiets), b) het Duitse systeem of c) de Europese producteisen EN17128. In zowel het huidige Nederlandse regime als het Duitse systeem heeft de RDW een belangrijke rol als keuringsinstantie. Het verbaast natuurlijk niet dat de RDW het ministerie adviseert om zo’n regime in stand te houden. EN17128 is een zelfcertificeringssysteem, waarmee fabrikanten een betrouwbare kwaliteit moeten garanderen. Het ministerie lijkt niet voor deze zelfcertificering te gaan.

Opmerkelijk is dat er voor LEV strenge technische eisen worden gesteld, terwijl dat voor fietsen - ondanks de toename van fietsongelukken en verkeerdoden - niet gebeurt. Voor fietsen is dat overigens wel in lijn met de SWOV die infrastructuur, gedrag en leeftijd als belangrijkste veiligsheidrisico's benoemd, en dus niet de technische eisen. Het is zeer twijfelachtig of strengere eisen - dan de zelfcertificering die in onze buurlanden van toepassing is - tot minder ongelukken leidt. Dat de RDW geen vertrouwen heeft in zelfcertificering lijkt strijdig met de vele rapporten en visies van andere Europese landen.

In honderd Europese steden is de E-step en deelstep niet meer weg te denken. Nederland lijkt hier helaas nog lang niet aan toe.   [jan 2021]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISCHE DEELSCOOTER POPULAIR

Elektrische deelscooters zijn - mede door het OV-mijden vanwege corona - populair. In het najaar van 2018 begon felyx  met een paar honderd deelscooters in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vooral jongeren weten de deelscooters te vinden. Inmiddels zijn er nieuwe aanbieders - GO,  Check  en Juuve - in een tiental steden bijgekomen.

Rotterdam is koploper met meer dan duizend deelscooters. De stad verleent vergunningen voor maximaal 500 deelscooters per aanbieder. Dit maximum kan uitgebreid worden als de deelscooters meer dan twee keer per dag worden gebruikt én geen overlast veroorzaken. Afgelopen najaar is het servicegebied uitgebreid naar omliggende gemeenten, zoals Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Ridderkerk en Capelle aan de IJssel. Sinds deze zomer kleurt ook Delft groen van de deelscooters. Daarmee is de deelscooter in het corridor Rotterdam - Den Haag een aantrekkelijk alternatief voor forenzen en zakelijk verkeer.

 

Ook de verkoop van elektrische scooters zit in de lift; één op de vijf verkochte scooters is elektrisch. Vanaf 2025 mogen er alleen nog elektrische scooters worden verkocht. In dit coronajaar is het aantal elektrische scooters met bijna de helft toegenomen. Er rijden nu 12 duizend elektrische bromscooters, 45 duizend elektrische snorscooters en 24 duizend speed pedelecs in Nederland.   [dec 2020]

 

TECHNASIUM DELFT WERKT AAN MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST

Het Christelijk Lyceum in Delft biedt het vak Technasium aan. We-all-wheel maakt daar al een paar jaar gebruik van. Groepjes scholieren werken aan maatschappelijk technische thema's. Dit jaar zijn scholieren bezig geweest met het ontwerpen van een HUB in stadsdeel Escamp. Een wijk die ook als het gaat om (deel)vervoer en bereikbaarheid extra hulp kan gebruiken. Het ontwerp moest passen in de omgeving, heel laagdrempelig zijn en herkenbaar. Doel is dat mobiliteit voor iedereen bereikbaarbaar is.

Er is een groene HUB ontworpen voor in het Zuiderpark; een overstap HUB bij winkels en tram aan de Leyweg de parkeerplaats vlakbij de Uithof is omgetoverd tot een HUB, met een warme bakker en kantoren.

 Ondanks de Corona tijd is het deze scholieren goed gelukt om onderzoek te doen en met oplossingen te komen. Vanzelfsprekend moeten de oplossingen rijpen, aangescherpt worden, verder uitwikkeld worden met de wijk, de gemeente en ontwikkelaars. We-all-wheel is trots dat door de inzet van de scholieren we binnenkort met de gemeente verder hierover gaan doorptraten. Wie weet zien zij volgend jaar hun ontwerp in Den Haag terug.   [juni 2020]

 

NAAR JE WERK IN CORONA TIJD

Begin juni werden de eerste files weer gemeld. De inprikkers, de straten die snelweg met stad verbinden, worden drukker. Binnenkort kun je weer op zoek naar een parkeerplek. De (deel-)E-step of vouwfiets is een uitkomst. Voor de Corona-maatregelen ontwikkelden steden, bedrijventerreinen en universiteiten plannen om parkeren aan de randen te organiseren. Door de Corona-maatregelen konden we we weer even voor de deur parkeren. Nu de drukte weer toeneemt is het tijd voor actie om blijvend goed, duurzaam en goedkoop te parkeren. De oplossing is simpel. Parkeren aan de rand van de stad of campus en vervolgens met een vouwfiets of E-step naar je werk. In Duitsland heeft BMW al een eigen E-step in de achterbak van de elektrische auto's. Deze step is voor 99% hetzelfde als de E-step die in de Nederland door TDVG (Yes Delft) is getest. In Nederland is - vanwege strengere regelgeving - alleen elektrische stepondersteuning toegestaan en moet je nog meesteppen.    [jun 2020] 

 

INNOVATIEF VERVOER OP DE WEG ?

Op 25 mei 2020 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een brief naar de kamer gestuurd over de voortgang uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In één van de bijlagen wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken Nationaal Toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen (LEV). Hierin staat dat de herziening van het nationaal kader voor LEV vertraging heeft opgelopen. In het najaar zal de “eerste schets” gereed zijn. Doet, ANWB, LegaalRijden en andere partijen hebben aangegeven wat zij zien als de beste oplossing.

Voor fabrikanten en gemeenten blijft het huidige kader voorlopig leidend. Alleen lichte elektrische voertuigen die aan de eisen in de zgn. beleidslijn bijzondere brommers voldoen, worden op de openbare weg toegelaten. Tot nu toe is dat een beperkt aantal vervoermiddelen: enkele segways, driewielers en grote elektrische steps.   [mei 2020]

 

VEILIGER MICROMOBILITIEIT

Het International Transport Forum geeft met Safe Micromobility inzicht in de verkeersveiligheid van micromobiliteit. Het honderd pagina's tellende rapport geeft een wereldwijd overzicht van ongelukken met fietsen, E-bikes en E-steps in en om de stad.

Bij 80% van de dodelijke ongelukken is een motorvortuig (auto, bestelbus, motor) betrokken. Het gewicht en de snelheid van een motorvoertuig maken de fietser of E-stepper erg kwetsbaar. De verschuiving van auto en bestelbus naar micromobiliteit vergroot de veiligheid in de stad, zeker in combinatie met snelheidsverlaging naar 30 km/uur. Aangepaste inrichting van de stad - zoals meer fietspaden - kan deze verschuiving versnellen. Het risico op een dodelijk ongeluk met een fiets of E-bike blijkt niet groter dan met een E-step. Wel zijn de gegevens over E-steps nog beperkt.   [april 2020]

Het Internationaal Transport Forum doet enkele aanbevelingen.

  1. Focus op verminderen en scheiden van motorovertuigen voor veiligheid in de stad. Minder motorvoertuigen betekent meer ruimte in de stad en minder ongelukken met micromobiliteit. 
  2. Reguleer E-steps (tot 25 km/uur) op eenzelfde manier als fietsen en E-bikes en lichte elektrische voertuigen (meer dan 25 km/uur) als bromfietsen volgens de Europese regelgeving.
  3. Verzamel meer gegevens over ongelukken via politie, ziekenhuizen, deelbedrijven en gemeentes.
  4. Gebruik van GPS-data van gemeenten over het wegdek (putdeksels, tramrails) voor uitwisseling met de app van deel-steps.
  5. Biedt trainingen aan voor deelsteps.
  6. Zet in op bewustwording en handhaving over rijden onder invloed van alcohol en drugs (tot en met verbieden van deelvervoer in uitgaansgebied).
  7. Handhaaf de maximale snelheid van 25 km/uur.
  8. Optimaliseer een veilig ontwerp van deelsteps, bijv. kabels wegwerken.
  9. Vermijd auto's en bestelbusjes om deelsteps op te halen en te laden.

 

EUROPESE DEELSTEP AANBIEDERS

Het Zweedse Voi  is met 4 miljoen klanten en 14 miljoen ritten sinds augustus 2018 de grootste Europese aanbieder van deelsteps. Na de start in Stockholm is Voi  inmiddels beschikbaar in 40 Europese steden in m.n. Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. Voi  wil ook in Nederland deelsteps gaan aanbieden. 

Wereldwijd zijn er veel aanbieders van deelmobiliteit. Rotterdammers rijden op kleurige deelfietsen van Donkey Republic, Mobike en NS  (OV fiets), Parijzenaars gebruiken inmiddels een tiental verschillende deelsteps van o.m. Lime, Tier, Voi, Dott, Bird, Jump.  Voor de consument lijken de verschillende aanbieders weinig verschil te maken, beschikbaarheid bepaalt de keuze. Na verloop van tijd raken consumenten gewend aan één of enkele aanbieders en zullen minder geneigd zijn een app van een nieuwe aanbieder te downloaden.

Voor de leefbaarheid in de stad maken de verschillende aanbieders wel degelijk uit. Overlast van achtergelaten deelfietsen en deelsteps leiden tot irritatie bij voetgangers en kan uiteindelijk de toegankelijkheid in de stad verminderen. Voor een leefbare stad is eigenaarschap voor deelvervoer belangrijk: consumenten én aanbieders die zich verantwoordelijk gedragen. Slordige consumenten zijn moeilijk te beïnvloeden, men voelt zich minder verantwoordelijk voor deelvervoersmiddelen. Voor aanbieders ligt dat anders. In steden, waar aan de voorkant goede afstemming en afspraken zijn, is minder overlast. Europese aanbieders doen dat i.h.a. beter dan Aziatische of Amerikaanse aanbieders. Dott  en Voi  zijn daar goede voorbeelden van. Samen optrekken met het gemeentebestuur en inwoners ontzorgen is onderdeel van hun aanpak.   [feb 2020]

 

BRUG ERUIT, HUB ERIN

Doorstroming is essentieel voor een vitale stad. Voor Dordrecht is de A3 een belangrijke verkeersader. Dagelijks rijden zo’n 70.000 voertuigen over de N3 en de Wantijbrug. De Wantijbrug moet met spoed worden gerepareerd en wordt 10 weken afgesloten voor autoverkeer. Hoe kun je op zo’n korte termijn op dit drukke traject de overlast en de files beperken ? Een van de oplossingen is tijdelijke hubs, waar je kan parkeren en overstappen op de fiets of E-bike. Op vijf strategische plekken heeft de Future Mobility Network  hubs geplaatst, zodat je met de E-bike toch aan de andere kant van de brug in Dordrecht kan komen. 

Voor deze korte periode is gekozen voor een snelle, goedkope en robuuste oplossing: zeecontainers met E-bikes en oplaadpunten. De gemeente Papendrecht stelde fietsenrekken, die in de winter niet worden gebruikt, ter beschikking. De (tweedehands) fietsen en E-bikes zijn voorzien van een slim slot. Hubs - die langer of intensiever gebruikt worden - kunnen uitgebreid worden met E-scooter, Biro, E-step of cargobikes. Ook maatwerkcontainers met integrale fietsenrekken en oplaadpunten zijn mogelijk. Stroomvoorziening is cruciaal voor hubs met elektrische vervoersmiddelen; eenvoudig aftappen vanuit de omgeving en als dat niet mogelijk is (milieuvriendelijke) aggregaten.

We dromen al van Rijkswaterstaat die aan de weg werkt en van E-steps die vrolijk langs de wegwerkzaamheden zoeven om daarna door een zonnepaneel opgeladen te worden. De Wantijbrug is vanaf 19 januari gesloten. Mensen gaan de weg naar de hubs door de goede voorlichting steeds makkelijker vinden. Binnenkort komen de resultaten.   [jan 2020]

 

LIVING LAB LAST MILE

Op 16 december presenteerde we-all-wheel de resultaten van de living lab last mile.  Afgelopen half jaar hebben 35 werknemers op Delft Campus  en Delft Technology Park  voor een periode van 4 tot 8 weken hun auto laten staan voor een opvouwbare, elektrische step of miniscooter in combinatie met OV. Voor de TUDelft  was dit onderdeel van een bredere pilot om het autogebruik te verminderen en haar medewerkers een keuze te geven uit een E-bike, een OV-fiets met OV-pas, meer thuiswerken óf een E-step met OV-pas. 

De meeste deelnemers vinden de E-step leuk en flexibel in combinatie met OV, het is een vervoersmiddel dat vrijheid geeft. Licht elektrische voertuigen (LEV) zijn niet voor iedereen ideaal of geschikt, maar wel een goede aanvulling op huidige vervoersmiddelen. De elektrische step en miniscooter wordt als volwaardig vervoermiddel voor de first & last mile  ervaren. De individuele voorkeur voor LEV of fiets wordt bepaald door praktische aspecten (stalling, draagbaar, ruimte in trein) en het wegdek op het traject. De meeste deelnemers haalden de meeste tijdwinst in de first mile  vanaf huis. De opvouwbare E-step voor de first & last mile  op Delft Campus  en DelfTechPark  lijkt net als in de rest van de wereld aan te slaan als nieuw vervoersconcept.   [dec 2019]

 

LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Op het techfestival Bright Day is er veel aandacht voor the future mobility. Twee dagen lang kun je kennis maken met lichte elektrische voertuigen (LEV), zoals E-board, E-step, monowheel, E-bike of onewheel. De petitie legaalrijden.nl wordt massaal getekend door bezoekers van Bright Day die al lichte elektrische voertuigen rijden óf er over denken. De petitie bepleit aanpassing van de Nederlandse regelgeving voor lichte elektrische voertuigen in lijn met de ons omringende landen, waar E-steps en vaak ook E-boards en zelfbalancerde mono-/onewheels en segways op de openbare weg zijn toegestaan.   [nov 2019]

 

MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID BIJ DUTCH DESIGN WEEK

 
 

Het verkeer krijgt alle ruimte. Daar omheen wonen en werken we. Efficiëntie was in de jaren '30 het vertrekpunt voor de inrichting van onze steden. Maar wat gebeurd er als de zaak omdraaien?  Als we mobiliteit  tot een middel maken om de leefbaarheid te vergroten, en niet als doel? 

Dat onderzoeken ontwerpers, stakeholders, experts en publiek tijdens de dutch design week  in de Embassy of Mobility  op het Kethelhuisplein in Eindhoven. Sluit je aan bij de denktank en schrijf je nu in voor razend interessante debatten en workshops !    [okt 2019]

 

 

RISICOBEOORDELING VOOR LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

N.a.v. het Stint-ongeval een jaar geleden doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid  aanbevelingen over de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV). Sommige voertuigen - zoals elektrische bakfietsen en scootmobielen - mogen zonder toelatingseisen op de openbare weg, terwijl andere elektrische voertuigen - zoals elektrische mini-scooters of bijzondere bromfietsen - met een vergelijkbare snelheid en gewicht wel aan Europese of Nederlandse technische veiligheidseisen moeten voldoen. De Onderzoeksraad  adviseert een integrale risicobeoordeling voor alle lichte elektrische voertuigen waarin naast technische eisen ook het gebruik in het verkeer en de inrichting van de weg wordt meegenomen. Ook adviseert de Onderzoeksraad  de toelating van lichte elektrische voertuigen anders in te richten, zodat alle voertuigen onafhankelijk gekeurd worden, veiligheidseisen gesteld kunnen worden aan voertuigen die nu Europees zijn vrijgesteld én duidelijk is welke (illegale) voertuigen niet op de weg mogen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft 30 oktober in de Tweede Kamer toegezegd dat ze de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal overnemen. Mogelijk zal ook de populaire -  nu nog illegale - E-step opnieuw beoordeeld worden. Er zijn in Nederland geen gegevens bekend over ongevallen met E-steps. In buitenlandse steden met deelsteps is er een toename van ongevallen.   [okt 2019]

 

WELKE E-STEP MAG WEL DE WEG OP ?

E-steps staan deze zomer volop in de belangstelling van radio, tv en kranten. Aanleiding is de waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars  over elektrische steps of skateboards, die op vakantie in het buitenland zijn gekocht maar waarmee je in Nederland niet de weg op mag. Voertuigen - die in Nederland niet zijn toegelaten voor de openbare weg - kunnen niet verzekerd worden. Je riskeert dan een boete van €380,- en/of inbeslagname én je draait op voor de kosten van schade door een ongeluk. Hoewel dit in zijn algemeenheid juist is, zijn er toch een aantal E-steps, waarmee je wél op de openbare weg mag rijden. Al enkele jaren zijn er elektrische steps met een zadel te koop, die met een zgn. Europese typegoedkeuring  in heel Europa op de openbare weg mogen. Er zijn een paar (grote) elektrische steps die in Nederland als zgn. bijzondere bromfiets  zijn toegelaten. De RDW  geeft informatie over welke lichte elektrische voertuigen - waaronder E-steps - op de openbare weg zijn toegelaten. Daarnaast heeft Micro  een step met elektrische stepondersteuning ontwikkeld, waarmee je in Nederland - net als met een elektrische fiets - op het fietspad en anders op de weg mag rijden.   [aug 2019]

 

MOOI WEER SPELEN

De Mooi Weer Spelen  is een straattheaterfestival in Delft van 21 tot 23 juni met artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Met een micromobility act  bij het historische stadhuis begroeten we vrijdagavond vanaf 18:30u de wandelaars van de Avondvierdaagse bij aankomst op de Markt in Delft. Breakdancers van House of Styles  verbeelden samen met We All Wheel  duurzame micromobiliteit. Ook zaterdag is de micromobility act  te zien tussen 13u en 15u. Kom met je E-board, monowheel, E-step of scootmobiel naar de Markt in Delft. Doe mee met de micromobility act  en laat de fun en flexibiliteit van lichte elektrische voertuigen (LEV) zien.   [juni 2019]

 

PILOT MET DEELSTEPS

Na Rotterdam wil ook Breda een pilot met deelsteps van Bird. De deelstep is in Nederland echter nog niet toegelaten op de openbare weg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regelgeving voor E-steps aangescherpt. Vanaf 1 mei zijn de eisen voor lichte elektrische voertuigen (LEV) strenger dan in onze buurlanden. In tientallen Europese steden zijn er al deelsteps. Lime meldde ruim een jaar na de start al 50 miljoen ritten wereldwijd.   [mei 2019]

 

DUITSLAND MAAKT DE WEG VRIJ VOOR E-STEPS

Na lange voorbereiding en discussie komt de Duitse regering met een wetswijziging, waardoor E-steps op de openbare weg zijn toegestaan. E-steps met een maximum (ontwerp-)snelheid van 20 km/u mogen op het fietspad of de rijbaan; de minimumleeftijd is 14 jaar. Naast een voor- en achterrem en voor-, achter- en remlichten is een aansprakelijkheidsverzekering (WAM) verplicht. Voor andere (zelfbalancerende) voertuigen, zoals monowheel, E-boards en hoverboards, wordt een uitzonderingsregel gemaakt, zodat die ook de weg op mogen. De Bundestag besluit 17 mei over de wetswijziging, zodat de E-steps medio juni de weg op mogen.   [apr 2019]

 

BELGIË BEËINDIGT VERPLICHTE VERZEKERING VOOR IWHEELS

In België verdwijnt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zgn. gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals elektrische step of skateboard, monowheel, segway en hoverboard en ook scootmobiel. In België gelden voor Iwheels dezelfde regels als voor (elektrische) fietsen. Een (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) voor het motorvoertuig is niet langer verplicht. De Belgische overheid stimuleert Iwheels als alternatief voor auto en scooter. Elektrische vervoersmiddelen - die niet sneller dan 18 km/uur (en vanaf 2019 25 km/uur) kunnen rijden - zijn al tien jaar toegestaan op de openbare weg. België loopt daarmee voor op Nederland en veel andere Europese landen.   [jun 2018]