Nieuws

INCLUSIEVE MOBILITEIT VRAAGT MEER LEF MET LEV

'Akkoord moet OV toegankelijker maken voor mensen met een beperking' kopten de kranten. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer moet doen. In 2040 zijn in Nederland 4,8 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en 2,5 miljoen mensen ouder dan 80 jaar. Nu zijn er bijna een miljoen mensen met longaandoeningen en 12% van de Nederlanders heeft een matige tot ernstige beperking (www.allesoversport.nl). Een inclusieve samenleving vraagt om mobiliteit voor iedereen. OV is daarin evident belangrijk. Nederland moet inzetten op innovatie, diversiteit van licht elektrische voertuigen (LEV) en goede infrastructuur; met alleen wandelen en fietsen of de scootmobiel bedienen we lang niet alle mensen.   [nov 22]

 

DEELMOBILITEIT IS ALS EEN KIND IN HET BADWATER

 

Deelmobiliteit is hot. Ruimte wordt schaarser, er is een grote woningbouwopgave én de leefbaarheid en het klimaat staan onder druk. Deelvervoer is nog in ontwikkeling. In zijn verscheidenheid vraagt opschaling van deelmobilteit maatwerk. De opgave bepaalt wie er over gaat en wie het financiert.  [sep 2022]

 

 

FIETSENREKKEN OOK BRUIKBAAR VOOR E-STEPS

Al passen E-steps niet in een fietsenrek, die zijn toch bruikbaar om free-floating E-steps netjes te parkeren. Dit is de verrassende uitkomst van studentenonderzoek in Amsterdam van de Universiteit Wageningen. Vanwege het 'zwaan-kleef-aan' principe hebben de fietsenrekken in Amsterdam een aanzuigende werking op andere vervoersmiddelen. Mocht de E-step op de openbare weg worden toegestaan, dan kunnen gemeenten met omlijnde vakken voor E-steps bij fietsenrekken netjes parkeren bevorderen.   [mei 2022]

 

ROTTERDAMS DEELVERVOER IN EUROPESE TOP

Rotterdam is de Nederlandse koploper met een ruim aanbod van deelvervoer. In 2021 sloot de MaaS-stad aan bij de Europese top in deelvervoer, zoals Parijs, Berlijn, Stockholm en Barcelona. Naast de vertrouwde OV-fiets heeft Rotterdam een ruim aanbod van 1900 E-scooters, 1700 E-bikes, 700 deelfietsen en 700 deelauto's die overal in de stad beschikbaar zijn. De drie aanbieders van E-scooters Felyx,  Go  en Check  verzorgen in Rotterdam - na Barcelona - de meeste ritten in Europa.   [april 2022]

 

INDUCTIELADEN: HET NIEUWE PARKEREN

Inductieladen neemt een vlucht en kan gesleep met batterijen voor deelscooters en deelfietsen verminderen. Nu worden auto's of cargobikes ingezet om de batterijen van E-scooters en E-bikes te verwisselen. Met inductieladen, bijv. verwerkt in stoeptegels, kunnen elektrische vervoermiddelen worden opgeladen als ze geparkeerd staan. Dit betekent minder stadsverkeer en minder uitstoot en geluid, en een bijdrage aan een leefbare stad. 

Inmiddels zijn er in Nederland al een enkele oplaadtegels en dit zal de komende jaren toenemen. Niet alleen voor micromobiliteit, ook elektrische auto's zullen in de toekomst via grote inductietegels in het wegdek worden opgeladen. In hun technasium-meesterproef hebben leerlingen van het Christelijk Lyceum Delft in opdracht van We-all-wheel, Tiler  en Bolt  de mogelijkheden voor een deelstep onderzocht. Ze ontwierpen een prototype van een stabiele standaard voor een deelstep die moeiteloos communiceert met een oplaadtegel. Lees meer hierover in het eindrapport.   [maart 2022]

 

TINY CARS IN AANTOCHT

Ook de grote automerken ontwikkelen elektrische stadsautootjes. Na de Biro, Renault Twizy en Seat Minimo is de Citroen Ami het nieuwste elektrisch stadsvoertuigje. De Ami is een brommobiel - mag daarom niet harder dan 45 km/u - en is dan ook niet veel duurder dan een elektrische 2-zits-scooter. Vanaf 16 jaar mag je er met een brommer-rijbewijs mee rijden. Het dashboard is vervangen door je iphone.

Citroen wil de Ami als leaseauto -  à €20/mnd - en in de europese steden ook als deelauto inzetten; gesprekken daarover zijn gaande in Amsterdam. 

Stadsautootjes geven geen uitstoot in de stad en vragen minder ruimte voor parkeren en op de weg. De komende jaren zal het straatbeeld in de binnensteden veranderen. Vrachtauto's worden geweerd, bestelauto's worden elektrisch en (elektrische) bakfietsen zijn in opkomst. De infrastructuur kan op termijn aangepast worden aan het schone en compacte verkeer ten gunste van groen en wonen. De eerste kleine stappen kunnen al worden gezet met halve parkeerplekken (en -tarieven) voor stadsautootjes in combinatie met deelvervoer bij stations.   [aug 2021]

 

GEEN VERRUIMING VAN REGELS VOOR E-STEPS

De minister van Infrastructuur en Waterstaat komt pas in 2023 met nieuwe regelgeving voor lichte elektrische voertuigen (LEV), zoals E-step en segway. De aangekondigde regels lijken op de huidige regels, maar de technische eisen voor o.a. remmen en verlichting - waaraan de RDW de LEV gaat keuren - zijn nog niet bekend. Daarnaast wordt een kenteken verplicht.

Nederland blijft erg terughoudend om LEV op de openbare weg toe te laten. LEV mogen alleen de weg op als ze aan strenge technische eisen voldoen. Deelsteps - die in de omringende landen veel worden gebruikt - voldoen nu niet aan de specifieke Nederlandse voorschriften. In de meeste Europese landen zijn E-steps - net als E-bikes - toegestaan op de weg als ze aan een algemene certificering voldoen. Het blijft de vraag of internationale fabrikanten alleen voor de Nederlandse markt E-steps en andere LEV zullen gaan aanpassen. Inmiddels zijn er al meer dan 150 duizend E-steps in Nederland verkocht.

Globaal blijven dezelfde regels gelden voor het gebruik van E-steps en andere LEV op de weg. Vanaf 16 jaar mag je er tot een maximum snelheid van 25 km/uur op het (brom-)fietspad mee rijden, helm en rijbewijs is niet verplicht, aansprakelijkheidsverzekening (WAM) wel. De aanscherping vanaf 2023 voor LEV is een kentekenplicht en een maximum breedte van 75 cm (i.p.v. 115 cm) voor driewielers. 

De nieuwe regels gelden straks ook voor zware elektrische (bak-)fietsen (>55 kg) voor goederen- en personenvervoer. Bovendien mogen elektrische (bak-)fietsen vanaf 2023 nog maar 1 i.p.v. 1½ meter breed zijn. Voor E-bikes en lichte elektrische bakfietsen (<55 kg) veranderd er verder niets. Met de huidige algemene certificering zijn deze toegestaan op de openbare weg. 

Er wordt nog onderzocht of monowheels en E-boards onder deze nieuwe regels gaan vallen; nu zijn die niet op de openbare weg toegelaten.   [juli 2021]

 

E-STEPS <1% ONGEVALLEN IN DUITSLAND

In Duitsland waren in 2020 E-steps bij 2155 ongevallen met letsel betrokken, waarvan 5 met dodelijk afloop. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek is dat minder dan 1% van alle verkeersongevallen met letsel. Bij driekwart van de ongevallen was de bestuurder van de E-step verantwoordelijk en bij de helft ging het om een enkelvoudige ongeval, waarbij geen ander voertuig of weggebruiker betrokken was. Drankgebruik komt bij ongevallen met E-steps vaker voor (18%) dan bij andere voertuigen (7% voor fietsers).

Duitsland is het eerste land dat ongevallen met E-steps registreert. Sinds juni 2019 zijn E-steps op de openbare weg toegestaan. De verkoop en het gebruik van E-steps heeft een grote vlucht genomen en Berlijn is "hoofdstad van de deelstep". Inmiddels zijn er ruim vijftig duizend deelsteps in een dertigtal Duitse steden; het gebruik van particuliere E-steps is een veelvoud daarvan.   [mei 2021]

 

ONGEVALLEN MET LEV DOOR ONERVARENHEID

Uit literatuuronderzoek van de TU Delft blijkt dat wereldwijd de ongevallen met licht elektrische voertuigen vooral veroorzaakt worden door onervaren rijders, zowel qua rijvaardigheid als qua verkeersregels. Door deelvervoer is de E-bike, E-step en E-scooter populair geworden, maar gebruikers hebben vaak niet eerder op een deelfiets, deelscooter of deelstep gereden. Ook slecht wegdek of wegontwerp is ook een belangrijke oorzaak van ongevallen (>30%). Bij ongevallen met E-steps is er vaker letsel aan hoofd en armen dan bij E-bikes. Rijders die zelf een E-step bezitten dragen vaker een valhelm dan deelstep-gebruikers.   [feb 2021]

 

ELEKTRISCHE DEELSCOOTER POPULAIR

Elektrische deelscooters zijn - mede door het OV-mijden vanwege corona - populair. In het najaar van 2018 begon felyx  met een paar honderd deelscooters in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Vooral jongeren weten de deelscooters te vinden. Inmiddels zijn er nieuwe aanbieders - GO,  Check  en Juuve - in een tiental steden bijgekomen.

Rotterdam is koploper met meer dan duizend deelscooters. De stad verleent vergunningen voor maximaal 500 deelscooters per aanbieder. Dit maximum kan uitgebreid worden als de deelscooters meer dan twee keer per dag worden gebruikt én geen overlast veroorzaken. Afgelopen najaar is het servicegebied uitgebreid naar omliggende gemeenten, zoals Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Ridderkerk en Capelle aan de IJssel. Sinds deze zomer kleurt ook Delft groen van de deelscooters. Daarmee is de deelscooter in het corridor Rotterdam - Den Haag een aantrekkelijk alternatief voor forenzen en zakelijk verkeer.

 

Ook de verkoop van elektrische scooters zit in de lift; één op de vijf verkochte scooters is elektrisch. Vanaf 2025 mogen er alleen nog elektrische scooters worden verkocht. In dit coronajaar is het aantal elektrische scooters met bijna de helft toegenomen. Er rijden nu 12 duizend elektrische bromscooters, 45 duizend elektrische snorscooters en 24 duizend speed pedelecs in Nederland.   [dec 2020]

 

TECHNASIUM WERKT AAN TOEKOMSTIGE MOBILITEIT

Het Christelijk Lyceum in Delft biedt het vak Technasium aan. We-all-wheel maakt daar al een paar jaar gebruik van. Groepjes scholieren werken aan maatschappelijk technische thema's. Dit jaar zijn scholieren bezig geweest met het ontwerpen van een HUB in stadsdeel Escamp. Een wijk die ook als het gaat om (deel)vervoer en bereikbaarheid extra hulp kan gebruiken. Het ontwerp moest passen in de omgeving, heel laagdrempelig zijn en herkenbaar. Doel is dat mobiliteit voor iedereen bereikbaarbaar is.

Er is een groene HUB ontworpen voor in het Zuiderpark; een overstap HUB bij winkels en tram aan de Leyweg de parkeerplaats vlakbij de Uithof is omgetoverd tot een HUB, met een warme bakker en kantoren.

 Ondanks de Corona tijd is het deze scholieren goed gelukt om onderzoek te doen en met oplossingen te komen. Vanzelfsprekend moeten de oplossingen rijpen, aangescherpt worden, verder uitwikkeld worden met de wijk, de gemeente en ontwikkelaars. We-all-wheel is trots dat door de inzet van de scholieren we binnenkort met de gemeente verder hierover gaan doorptraten. Wie weet zien zij volgend jaar hun ontwerp in Den Haag terug.   [juni 2020]

 

VEILIGER MICROMOBILITIEIT

Het International Transport Forum geeft met Safe Micromobility inzicht in de verkeersveiligheid van micromobiliteit. Het honderd pagina's tellende rapport geeft een wereldwijd overzicht van ongelukken met fietsen, E-bikes en E-steps in en om de stad.

Bij 80% van de dodelijke ongelukken is een motorvortuig (auto, bestelbus, motor) betrokken. Het gewicht en de snelheid van een motorvoertuig maken de fietser of E-stepper erg kwetsbaar. De verschuiving van auto en bestelbus naar micromobiliteit vergroot de veiligheid in de stad, zeker in combinatie met snelheidsverlaging naar 30 km/uur. Aangepaste inrichting van de stad - zoals meer fietspaden - kan deze verschuiving versnellen. Het risico op een dodelijk ongeluk met een fiets of E-bike blijkt niet groter dan met een E-step. Wel zijn de gegevens over E-steps nog beperkt.   [april 2020]

Het Internationaal Transport Forum doet enkele aanbevelingen.

  1. Focus op verminderen en scheiden van motorovertuigen voor veiligheid in de stad. Minder motorvoertuigen betekent meer ruimte in de stad en minder ongelukken met micromobiliteit. 
  2. Reguleer E-steps (tot 25 km/uur) op eenzelfde manier als fietsen en E-bikes en lichte elektrische voertuigen (meer dan 25 km/uur) als bromfietsen volgens de Europese regelgeving.
  3. Verzamel meer gegevens over ongelukken via politie, ziekenhuizen, deelbedrijven en gemeentes.
  4. Gebruik van GPS-data van gemeenten over het wegdek (putdeksels, tramrails) voor uitwisseling met de app van deel-steps.
  5. Biedt trainingen aan voor deelsteps.
  6. Zet in op bewustwording en handhaving over rijden onder invloed van alcohol en drugs (tot en met verbieden van deelvervoer in uitgaansgebied).
  7. Handhaaf de maximale snelheid van 25 km/uur.
  8. Optimaliseer een veilig ontwerp van deelsteps, bijv. kabels wegwerken.
  9. Vermijd auto's en bestelbusjes om deelsteps op te halen en te laden.

 

EUROPESE DEELSTEP AANBIEDERS

Het Zweedse Voi  is met 4 miljoen klanten en 14 miljoen ritten sinds augustus 2018 de grootste Europese aanbieder van deelsteps. Na de start in Stockholm is Voi  inmiddels beschikbaar in 40 Europese steden in m.n. Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. Voi  wil ook in Nederland deelsteps gaan aanbieden. 

Wereldwijd zijn er veel aanbieders van deelmobiliteit. Rotterdammers rijden op kleurige deelfietsen van Donkey Republic, Mobike en NS  (OV fiets), Parijzenaars gebruiken inmiddels een tiental verschillende deelsteps van o.m. Lime, Tier, Voi, Dott, Bird, Jump.  Voor de consument lijken de verschillende aanbieders weinig verschil te maken, beschikbaarheid bepaalt de keuze. Na verloop van tijd raken consumenten gewend aan één of enkele aanbieders en zullen minder geneigd zijn een app van een nieuwe aanbieder te downloaden.

Voor de leefbaarheid in de stad maken de verschillende aanbieders wel degelijk uit. Overlast van achtergelaten deelfietsen en deelsteps leiden tot irritatie bij voetgangers en kan uiteindelijk de toegankelijkheid in de stad verminderen. Voor een leefbare stad is eigenaarschap voor deelvervoer belangrijk: consumenten én aanbieders die zich verantwoordelijk gedragen. Slordige consumenten zijn moeilijk te beïnvloeden, men voelt zich minder verantwoordelijk voor deelvervoersmiddelen. Voor aanbieders ligt dat anders. In steden, waar aan de voorkant goede afstemming en afspraken zijn, is minder overlast. Europese aanbieders doen dat i.h.a. beter dan Aziatische of Amerikaanse aanbieders. Dott  en Voi  zijn daar goede voorbeelden van. Samen optrekken met het gemeentebestuur en inwoners ontzorgen is onderdeel van hun aanpak.   [feb 2020]

 

BRUG ERUIT, HUB ERIN

Doorstroming is essentieel voor een vitale stad. Voor Dordrecht is de A3 een belangrijke verkeersader. Dagelijks rijden zo’n 70.000 voertuigen over de N3 en de Wantijbrug. De Wantijbrug moet met spoed worden gerepareerd en wordt 10 weken afgesloten voor autoverkeer. Hoe kun je op zo’n korte termijn op dit drukke traject de overlast en de files beperken ? Een van de oplossingen is tijdelijke hubs, waar je kan parkeren en overstappen op de fiets of E-bike. Op vijf strategische plekken heeft de Future Mobility Network  hubs geplaatst, zodat je met de E-bike toch aan de andere kant van de brug in Dordrecht kan komen. 

Voor deze korte periode is gekozen voor een snelle, goedkope en robuuste oplossing: zeecontainers met E-bikes en oplaadpunten. De gemeente Papendrecht stelde fietsenrekken, die in de winter niet worden gebruikt, ter beschikking. De (tweedehands) fietsen en E-bikes zijn voorzien van een slim slot. Hubs - die langer of intensiever gebruikt worden - kunnen uitgebreid worden met E-scooter, Biro, E-step of cargobikes. Ook maatwerkcontainers met integrale fietsenrekken en oplaadpunten zijn mogelijk. Stroomvoorziening is cruciaal voor hubs met elektrische vervoersmiddelen; eenvoudig aftappen vanuit de omgeving en als dat niet mogelijk is (milieuvriendelijke) aggregaten.

We dromen al van Rijkswaterstaat die aan de weg werkt en van E-steps die vrolijk langs de wegwerkzaamheden zoeven om daarna door een zonnepaneel opgeladen te worden. De Wantijbrug is vanaf 19 januari gesloten. Mensen gaan de weg naar de hubs door de goede voorlichting steeds makkelijker vinden. Binnenkort komen de resultaten.   [jan 2020]

 

LIVING LAB LAST MILE

Op 16 december presenteerde we-all-wheel de resultaten van de living lab last mile.  Afgelopen half jaar hebben 35 werknemers op Delft Campus  en Delft Technology Park  voor een periode van 4 tot 8 weken hun auto laten staan voor een opvouwbare, elektrische step of miniscooter in combinatie met OV. Voor de TUDelft  was dit onderdeel van een bredere pilot om het autogebruik te verminderen en haar medewerkers een keuze te geven uit een E-bike, een OV-fiets met OV-pas, meer thuiswerken óf een E-step met OV-pas. 

De meeste deelnemers vinden de E-step leuk en flexibel in combinatie met OV, het is een vervoersmiddel dat vrijheid geeft. Licht elektrische voertuigen (LEV) zijn niet voor iedereen ideaal of geschikt, maar wel een goede aanvulling op huidige vervoersmiddelen. De elektrische step en miniscooter wordt als volwaardig vervoermiddel voor de first & last mile  ervaren. De individuele voorkeur voor LEV of fiets wordt bepaald door praktische aspecten (stalling, draagbaar, ruimte in trein) en het wegdek op het traject. De meeste deelnemers haalden de meeste tijdwinst in de first mile  vanaf huis. De opvouwbare E-step voor de first & last mile  op Delft Campus  en DelfTechPark  lijkt net als in de rest van de wereld aan te slaan als nieuw vervoersconcept.   [dec 2019]

 

LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Op het techfestival Bright Day is er veel aandacht voor the future mobility. Twee dagen lang kun je kennis maken met lichte elektrische voertuigen (LEV), zoals E-board, E-step, monowheel, E-bike of onewheel. De petitie legaalrijden.nl wordt massaal getekend door bezoekers van Bright Day die al lichte elektrische voertuigen rijden óf er over denken. De petitie bepleit aanpassing van de Nederlandse regelgeving voor lichte elektrische voertuigen in lijn met de ons omringende landen, waar E-steps en vaak ook E-boards en zelfbalancerde mono-/onewheels en segways op de openbare weg zijn toegestaan.   [nov 2019]

 

MOBILITEIT BIJ DUTCH DESIGN WEEK

 
 

Het verkeer krijgt alle ruimte. Daar omheen wonen en werken we. Efficiëntie was in de jaren '30 het vertrekpunt voor de inrichting van onze steden. Maar wat gebeurd er als de zaak omdraaien?  Als we mobiliteit  tot een middel maken om de leefbaarheid te vergroten, en niet als doel? 

Dat onderzoeken ontwerpers, stakeholders, experts en publiek tijdens de dutch design week  in de Embassy of Mobility  op het Kethelhuisplein in Eindhoven. Sluit je aan bij de denktank en schrijf je nu in voor razend interessante debatten en workshops !    [okt 2019]

 

 

RISICO'S LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

N.a.v. het Stint-ongeval een jaar geleden doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid  aanbevelingen over de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV). Sommige voertuigen - zoals elektrische bakfietsen en scootmobielen - mogen zonder toelatingseisen op de openbare weg, terwijl andere elektrische voertuigen - zoals elektrische mini-scooters of bijzondere bromfietsen - met een vergelijkbare snelheid en gewicht wel aan Europese of Nederlandse technische veiligheidseisen moeten voldoen. De Onderzoeksraad  adviseert een integrale risicobeoordeling voor alle lichte elektrische voertuigen waarin naast technische eisen ook het gebruik in het verkeer en de inrichting van de weg wordt meegenomen. Ook adviseert de Onderzoeksraad  de toelating van lichte elektrische voertuigen anders in te richten, zodat alle voertuigen onafhankelijk gekeurd worden, veiligheidseisen gesteld kunnen worden aan voertuigen die nu Europees zijn vrijgesteld én duidelijk is welke (illegale) voertuigen niet op de weg mogen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft 30 oktober in de Tweede Kamer toegezegd dat ze de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal overnemen. Mogelijk zal ook de populaire -  nu nog illegale - E-step opnieuw beoordeeld worden. Er zijn in Nederland geen gegevens bekend over ongevallen met E-steps. In buitenlandse steden met deelsteps is er een toename van ongevallen.   [okt 2019]

 

WELKE E-STEP MAG WEL DE WEG OP ?

E-steps staan deze zomer volop in de belangstelling van radio, tv en kranten. Aanleiding is de waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars  over elektrische steps of skateboards, die op vakantie in het buitenland zijn gekocht maar waarmee je in Nederland niet de weg op mag. Voertuigen - die in Nederland niet zijn toegelaten voor de openbare weg - kunnen niet verzekerd worden. Je riskeert dan een boete van €380,- en/of inbeslagname én je draait op voor de kosten van schade door een ongeluk. Hoewel dit in zijn algemeenheid juist is, zijn er toch een aantal E-steps, waarmee je wél op de openbare weg mag rijden. Al enkele jaren zijn er elektrische steps met een zadel te koop, die met een zgn. Europese typegoedkeuring  in heel Europa op de openbare weg mogen. Er zijn een paar (grote) elektrische steps die in Nederland als zgn. bijzondere bromfiets  zijn toegelaten. De RDW  geeft informatie over welke lichte elektrische voertuigen - waaronder E-steps - op de openbare weg zijn toegelaten. Daarnaast heeft Micro  een step met elektrische stepondersteuning ontwikkeld, waarmee je in Nederland - net als met een elektrische fiets - op het fietspad en anders op de weg mag rijden.   [aug 2019]

 

MOOI WEER SPELEN

De Mooi Weer Spelen  is een straattheaterfestival in Delft van 21 tot 23 juni met artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Met een micromobility act  bij het historische stadhuis begroeten we vrijdagavond vanaf 18:30u de wandelaars van de Avondvierdaagse bij aankomst op de Markt in Delft. Breakdancers van House of Styles  verbeelden samen met We All Wheel  duurzame micromobiliteit. Ook zaterdag is de micromobility act  te zien tussen 13u en 15u. Kom met je E-board, monowheel, E-step of scootmobiel naar de Markt in Delft. Doe mee met de micromobility act  en laat de fun en flexibiliteit van lichte elektrische voertuigen (LEV) zien.   [juni 2019]

 

PILOT MET DEELSTEPS

Na Rotterdam wil ook Breda een pilot met deelsteps van Bird. De deelstep is in Nederland echter nog niet toegelaten op de openbare weg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regelgeving voor E-steps aangescherpt. Vanaf 1 mei zijn de eisen voor lichte elektrische voertuigen (LEV) strenger dan in onze buurlanden. In tientallen Europese steden zijn er al deelsteps. Lime meldde ruim een jaar na de start al 50 miljoen ritten wereldwijd.   [mei 2019]

 

BELGIË BEËINDIGT VERPLICHTE VERZEKERING

In België verdwijnt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zgn. gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals elektrische step of skateboard, monowheel, segway en hoverboard en ook scootmobiel. In België gelden voor Iwheels dezelfde regels als voor (elektrische) fietsen. Een (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) voor het motorvoertuig is niet langer verplicht. De Belgische overheid stimuleert Iwheels als alternatief voor auto en scooter. Elektrische vervoersmiddelen - die niet sneller dan 18 km/uur (en vanaf 2019 25 km/uur) kunnen rijden - zijn al tien jaar toegestaan op de openbare weg. België loopt daarmee voor op Nederland en veel andere Europese landen.   [jun 2018]