Nieuws

KUNNEN E-STEPS IN 2021 DE WEG OP ?

De minister van Verkeer en Waterstaat zet in op veiligheid bij de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV). 14 December gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken.

Wat eraan vooraf ging

Europese verordening 168/2013 vormt het startpunt bij de introductie in Europa van nieuwe vervoersmiddelen. Helaas zijn destijds (2013) vervoersmiddelen zonder zadel (E-step en E-board) of stuur (monowheel en segway) uitgezonderd. Dat Nederland nu pleit voor harmonisatie in Europa voor innovatieve vervoersmiddelen is toe te juichen. 

Ondertussen klopten bedrijven aan de deur van overheden om met nieuwe vervoersmiddelen de weg op te gaan. Het was een bonte verzameling van vervoersmiddelen, zoals segways, BSO-bus (voorheen Stint), E-steps, monowheels en E-skateboards. Een Europese werkgroep voor productveiligheid ging hiervoor regels opstellen. Deze producteisen EN17128 zijn vanaf april 2021 van kracht. Alleen LEV die daaraan voldoen mogen dan nog in Europa verkocht worden. In enkele landen zijn deze innovatieve vervoersmiddelen dan ook meteen op de openbare weg toegelaten. België, Scandinavische landen en ook Canada en Verenigde Staten stellen - vergelijkbaar met de fiets - geen extra eisen aan LEV. 

Nederland houdt al meer dan tien jaar vast aan de Europese verordening 168/2013. In de Beleidsregel bijzondere bromfiets staan de huidige eisen voor toelating op de openbare weg. Duitsland koos voor een middenweg; weinig extra regels en op een paar punten een aanscherping, zoals dubbele remmen en kwaliteitscontrole in de fabriek.

Nieuw voorstel

Totdat Europa de regelgeving voor LEV op de openbare weg heeft geharmoniseerd, wil Nederland kiezen uit a) het huidige regime (Beleidsregel bijzondere bromfiets), b) het Duitse systeem of c) de Europese producteisen EN17128. In zowel het huidige Nederlandse regime als het Duitse systeem heeft de RDW een belangrijke rol als keuringsinstantie. Het verbaast natuurlijk niet dat de RDW het ministerie adviseert om zo’n regime in stand te houden. EN17128 is een zelfcertificeringssysteem, waarmee fabrikanten een betrouwbare kwaliteit moeten garanderen. Het ministerie lijkt niet voor deze zelfcertificering te gaan vanwege de verkeersveiligheid.

Opmerkelijk is dat er voor LEV strenge technische eisen worden gesteld, terwijl dat voor fietsen - ondanks de toename van fietsongelukken en verkeerdoden - niet gebeurd. Voor fietsen is dat overigens wel in lijn met de SWOV die infrastructuur, gedrag en leeftijd als belangrijkste veiligsheidrisico's benoemd, en dus niet de technische eisen. Het is zeer twijfelachtig of strengere eisen - dan de zelfcertificering die in onze buurlanden van toepassing is - tot minder ongelukken leidt. Dat de RDW geen vertrouwen heeft in zelfcertificering lijkt strijdig met de vele rapporten en visies van andere Europese landen.

In honderd Europese steden is de E-step en deelstep niet meer weg te denken. Nederland lijkt hier helaas nog lang niet aan toe.   [jan 2021]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNASIUM DELFT WERKT AAN MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST

Het Christelijk Lyceum in Delft biedt het vak Technasium aan. We-all-wheel maakt daar al een paar jaar gebruik van. Groepjes scholieren werken aan maatschappelijk technische thema's. Dit jaar zijn scholieren bezig geweest met het ontwerpen van een HUB in stadsdeel Escamp. Een wijk die ook als het gaat om (deel)vervoer en bereikbaarheid extra hulp kan gebruiken. Het ontwerp moest passen in de omgeving, heel laagdrempelig zijn en herkenbaar. Doel is dat mobiliteit voor iedereen bereikbaarbaar is.

Er is een groene HUB ontworpen voor in het Zuiderpark; een overstap HUB bij winkels en tram aan de Leyweg de parkeerplaats vlakbij de Uithof is omgetoverd tot een HUB, met een warme bakker en kantoren.

 Ondanks de Corona tijd is het deze scholieren goed gelukt om onderzoek te doen en met oplossingen te komen. Vanzelfsprekend moeten de oplossingen rijpen, aangescherpt worden, verder uitwikkeld worden met de wijk, de gemeente en ontwikkelaars. We-all-wheel is trots dat door de inzet van de scholieren we binnenkort met de gemeente verder hierover gaan doorptraten. Wie weet zien zij volgend jaar hun ontwerp in Den Haag terug.   [juni 2020]

 

NAAR JE WERK IN CORONA TIJD

Begin juni werden de eerste files weer gemeld. De inprikkers, de straten die snelweg met stad verbinden, worden drukker. Binnenkort kun je weer op zoek naar een parkeerplek. De (deel-)E-step of vouwfiets is een uitkomst. Voor de Corona-maatregelen ontwikkelden steden, bedrijventerreinen en universiteiten plannen om parkeren aan de randen te organiseren. Door de Corona-maatregelen konden we we weer even voor de deur parkeren. Nu de drukte weer toeneemt is het tijd voor actie om blijvend goed, duurzaam en goedkoop te parkeren. De oplossing is simpel. Parkeren aan de rand van de stad of campus en vervolgens met een vouwfiets of E-step naar je werk. In Duitsland heeft BMW al een eigen E-step in de achterbak van de elektrische auto's. Deze step is voor 99% hetzelfde als de E-step die in de Nederland door TDVG (Yes Delft) is getest. In Nederland is - vanwege strengere regelgeving - alleen elektrische stepondersteuning toegestaan en moet je nog meesteppen.    [jun 2020] 

 

POP-UP FIETSPADEN

In heel de wereld worden extra fietspaden als pop-up wegen aangelegd. Zo heeft Bogota 117 kilometer in een paar dagen aangelegd en Lima 142 kilometer. Ook oude steden als Parijs, Berlijn en drukke steden als New York en Mexico City geven meer ruimte aan fietsen ten koste van de auto's. Mensen mijden (nog) massaal het OV en kiezen voor alleen reizen. Juist deze "OV-mijders" hebben vaak wel een fiets, maar geen auto. Bovendien bieden fiets, E-step en scooter gemak en bereikbaarheid in de stad. Geen parkeerkosten, milieuzones en éénrichting verkeer. Om uit de lock-down te komen, naar het werk te gaan of te winkelen in de stad, zullen ook in Nederland nog meer fietspaden nodig zijn voor de mensen met scootmobiel, fiets, E-bike of E-scooter. Zeker in wijken met verkeersarmoede - die voorheen aangewezen waren op OV - is een alternatief nodig van bijvoorbeeld deelfietsen en extra fietspaden. We-all-wheel denkt graag mee over Pop-Up oplossingen in jouw stad, zodat er op gepaste afstand weer een bruisende, werkende en veilige stad kan gaan ontstaan.    [mei 2020]

 

WANDELEN EN WINKELEN OP 1,5 METER

Langzaam aan komt er meer leven in de stad en in de winkelstraten. Winkels gaan in Europa weer open en restaurants hebben de eerste gasten weer ontvangen. Op de terrassen wordt weer gelachen en gedronken. In het weekend wordt het in veel steden drukker en de anderhalve meter is niet meer vanzelfsprekend. We kunnen de corona-besmettingen beperken met samenhangende maatregelen die inspelen op het gedrag van het winkelpubliek: heldere en herkenbare signing én wandelroutes maken samen met de winkeliers. Elke stad heeft haar eigen mix nodig.  Zutphen is een mooi voorbeeld: er is herkenbare signing ontworpen die enerzijds de anderhalve meter waarborgd en anderzijds op het gedrag en de emotie inspeelt.    [mei 2020]

 

VEILIGER MICROMOBILITIEIT

Het International Transport Forum geeft met Safe Micromobility inzicht in de verkeersveiligheid van micromobiliteit. Het honderd pagina's tellende rapport geeft een wereldwijd overzicht van ongelukken met fietsen, E-bikes en E-steps in en om de stad.

Bij 80% van de dodelijke ongelukken is een motorvortuig (auto, bestelbus, motor) betrokken. Het gewicht en de snelheid van een motorvoertuig maken de fietser of E-stepper erg kwetsbaar. De verschuiving van auto en bestelbus naar micromobiliteit vergroot de veiligheid in de stad, zeker in combinatie met snelheidsverlaging naar 30 km/uur. Aangepaste inrichting van de stad - zoals meer fietspaden - kan deze verschuiving versnellen. Het risico op een dodelijk ongeluk met een fiets of E-bike blijkt niet groter dan met een E-step. Wel zijn de gegevens over E-steps nog beperkt.   [april 2020]

Het Internationaal Transport Forum doet enkele aanbevelingen.

  1. Focus op verminderen en scheiden van motorovertuigen voor veiligheid in de stad. Minder motorvoertuigen betekent meer ruimte in de stad en minder ongelukken met micromobiliteit. 
  2. Reguleer E-steps (tot 25 km/uur) op eenzelfde manier als fietsen en E-bikes en lichte elektrische voertuigen (meer dan 25 km/uur) als bromfietsen volgens de Europese regelgeving.
  3. Verzamel meer gegevens over ongelukken via politie, ziekenhuizen, deelbedrijven en gemeentes.
  4. Gebruik van GPS-data van gemeenten over het wegdek (putdeksels, tramrails) voor uitwisseling met de app van deel-steps.
  5. Biedt trainingen aan voor deelsteps.
  6. Zet in op bewustwording en handhaving over rijden onder invloed van alcohol en drugs (tot en met verbieden van deelvervoer in uitgaansgebied).
  7. Handhaaf de maximale snelheid van 25 km/uur.
  8. Optimaliseer een veilig ontwerp van deelsteps, bijv. kabels wegwerken.
  9. Vermijd auto's en bestelbusjes om deelsteps op te halen en te laden.

 

CORONA LEGT OOK DEELVERVOER STIL

Deelvervoer moet zich in razendsnel tempo aanpassen aan de corona-crises. Deelfietsen en deelsteps worden nauwelijks gebruikt, omdat er geen toeristen zijn en ritten van en naar het werk door het thuiswerken drastisch zijn verminderd. Na aanvankelijk hygiënemaatregelen - zoals desinfecteren van handvatten - hebben Bird, Lime en Tier  en steeds meer aanbieders hun E-steps in Europa stil gezet. Alleen Voi  en Tier bieden nog in enkele Scandinavische en Duitse steden E-steps aan. Een mooie geste is dat Felyx-scooters en Dott-steps ook naar afgelegen ziekenhuizen kunnen rijden en dat Voi  en Tier  gratis E-steps inzetten bij enkele ziekenhuizen in Zweden en Duitsland resp. gratis ritten voor zorgpersoneel aanbieden. Her en der was er een kleine opleving van deelvervoer, doordat forenzen voor korte afstanden het OV mijden en soms liever voor een deelfiets of deelscooter kiezen.  (mrt 2020)

 

EUROPESE DEELSTEP AANBIEDERS

Het Zweedse Voi  is met 4 miljoen klanten en 14 miljoen ritten sinds augustus 2018 de grootste Europese aanbieder van deelsteps. Na de start in Stockholm is Voi  inmiddels beschikbaar in 40 Europese steden in m.n. Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. Voi  wil ook in Nederland deelsteps gaan aanbieden. 

Wereldwijd zijn er veel aanbieders van deelmobiliteit. Rotterdammers rijden op kleurige deelfietsen van Donkey Republic, Mobike en NS  (OV fiets), Parijzenaars gebruiken inmiddels een tiental verschillende deelsteps van o.m. Lime, Tier, Voi, Dott, Bird, Jump.  Voor de consument lijken de verschillende aanbieders weinig verschil te maken, beschikbaarheid bepaalt de keuze. Na verloop van tijd raken consumenten gewend aan één of enkele aanbieders en zullen minder geneigd zijn een app van een nieuwe aanbieder te downloaden.

Voor de leefbaarheid in de stad maken de verschillende aanbieders wel degelijk uit. Overlast van achtergelaten deelfietsen en deelsteps leiden tot irritatie bij voetgangers en kan uiteindelijk de toegankelijkheid in de stad verminderen. Voor een leefbare stad is eigenaarschap voor deelvervoer belangrijk: consumenten én aanbieders die zich verantwoordelijk gedragen. Slordige consumenten zijn moeilijk te beïnvloeden, men voelt zich minder verantwoordelijk voor deelvervoersmiddelen. Voor aanbieders ligt dat anders. In steden, waar aan de voorkant goede afstemming en afspraken zijn, is minder overlast. Europese aanbieders doen dat i.h.a. beter dan Aziatische of Amerikaanse aanbieders. Dott  en Voi  zijn daar goede voorbeelden van. Samen optrekken met het gemeentebestuur en inwoners ontzorgen is onderdeel van hun aanpak.   [feb 2020]

 

BRUG ERUIT, HUB ERIN

Doorstroming is essentieel voor een vitale stad. Voor Dordrecht is de A3 een belangrijke verkeersader. Dagelijks rijden zo’n 70.000 voertuigen over de N3 en de Wantijbrug. De Wantijbrug moet met spoed worden gerepareerd en wordt 10 weken afgesloten voor autoverkeer. Hoe kun je op zo’n korte termijn op dit drukke traject de overlast en de files beperken ? Een van de oplossingen is tijdelijke hubs, waar je kan parkeren en overstappen op de fiets of E-bike. Op vijf strategische plekken heeft de Future Mobility Network  hubs geplaatst, zodat je met de E-bike toch aan de andere kant van de brug in Dordrecht kan komen. 

Voor deze korte periode is gekozen voor een snelle, goedkope en robuuste oplossing: zeecontainers met E-bikes en oplaadpunten. De gemeente Papendrecht stelde fietsenrekken, die in de winter niet worden gebruikt, ter beschikking. De (tweedehands) fietsen en E-bikes zijn voorzien van een slim slot. Hubs - die langer of intensiever gebruikt worden - kunnen uitgebreid worden met E-scooter, Biro, E-step of cargobikes. Ook maatwerkcontainers met integrale fietsenrekken en oplaadpunten zijn mogelijk. Stroomvoorziening is cruciaal voor hubs met elektrische vervoersmiddelen; eenvoudig aftappen vanuit de omgeving en als dat niet mogelijk is (milieuvriendelijke) aggregaten.

We dromen al van Rijkswaterstaat die aan de weg werkt en van E-steps die vrolijk langs de wegwerkzaamheden zoeven om daarna door een zonnepaneel opgeladen te worden. De Wantijbrug is vanaf 19 januari gesloten. Mensen gaan de weg naar de hubs door de goede voorlichting steeds makkelijker vinden. Binnenkort komen de resultaten.   [jan 2020]

 

LIVING LAB LAST MILE

Op 16 december presenteerde we-all-wheel de resultaten van de living lab last mile.  Afgelopen half jaar hebben 35 werknemers op Delft Campus  en Delft Technology Park  voor een periode van 4 tot 8 weken hun auto laten staan voor een opvouwbare, elektrische step of miniscooter in combinatie met OV. Voor de TUDelft  was dit onderdeel van een bredere pilot om het autogebruik te verminderen en haar medewerkers een keuze te geven uit een E-bike, een OV-fiets met OV-pas, meer thuiswerken óf een E-step met OV-pas. 

De meeste deelnemers vinden de E-step leuk en flexibel in combinatie met OV, het is een vervoersmiddel dat vrijheid geeft. Licht elektrische voertuigen (LEV) zijn niet voor iedereen ideaal of geschikt, maar wel een goede aanvulling op huidige vervoersmiddelen. De elektrische step en miniscooter wordt als volwaardig vervoermiddel voor de first & last mile  ervaren. De individuele voorkeur voor LEV of fiets wordt bepaald door praktische aspecten (stalling, draagbaar, ruimte in trein) en het wegdek op het traject. De meeste deelnemers haalden de meeste tijdwinst in de first mile  vanaf huis. De opvouwbare E-step voor de first & last mile  op Delft Campus  en DelfTechPark  lijkt net als in de rest van de wereld aan te slaan als nieuw vervoersconcept.   [dec 2019]

 

LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Op het techfestival Bright Day is er veel aandacht voor the future mobility. Twee dagen lang kun je kennis maken met lichte elektrische voertuigen (LEV), zoals E-board, E-step, monowheel, E-bike of onewheel. De petitie legaalrijden.nl wordt massaal getekend door bezoekers van Bright Day die al lichte elektrische voertuigen rijden óf er over denken. De petitie bepleit aanpassing van de Nederlandse regelgeving voor lichte elektrische voertuigen in lijn met de ons omringende landen, waar E-steps en vaak ook E-boards en zelfbalancerde mono-/onewheels en segways op de openbare weg zijn toegestaan.   [nov 2019]

 

MOBILITEIT EN LEEFBAARHEID BIJ DUTCH DESIGN WEEK

 
 

Het verkeer krijgt alle ruimte. Daar omheen wonen en werken we. Efficiëntie was in de jaren '30 het vertrekpunt voor de inrichting van onze steden. Maar wat gebeurd er als de zaak omdraaien?  Als we mobiliteit  tot een middel maken om de leefbaarheid te vergroten, en niet als doel? 

Dat onderzoeken ontwerpers, stakeholders, experts en publiek tijdens de dutch design week  in de Embassy of Mobility  op het Kethelhuisplein in Eindhoven. Sluit je aan bij de denktank en schrijf je nu in voor razend interessante debatten en workshops !    [okt 2019]

 

 

RISICOBEOORDELING VOOR LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

N.a.v. het Stint-ongeval een jaar geleden doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid  aanbevelingen over de toelating van lichte elektrische voertuigen (LEV). Sommige voertuigen - zoals elektrische bakfietsen en scootmobielen - mogen zonder toelatingseisen op de openbare weg, terwijl andere elektrische voertuigen - zoals elektrische mini-scooters of bijzondere bromfietsen - met een vergelijkbare snelheid en gewicht wel aan Europese of Nederlandse technische veiligheidseisen moeten voldoen. De Onderzoeksraad  adviseert een integrale risicobeoordeling voor alle lichte elektrische voertuigen waarin naast technische eisen ook het gebruik in het verkeer en de inrichting van de weg wordt meegenomen. Ook adviseert de Onderzoeksraad  de toelating van lichte elektrische voertuigen anders in te richten, zodat alle voertuigen onafhankelijk gekeurd worden, veiligheidseisen gesteld kunnen worden aan voertuigen die nu Europees zijn vrijgesteld én duidelijk is welke (illegale) voertuigen niet op de weg mogen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft 30 oktober in de Tweede Kamer toegezegd dat ze de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal overnemen. Mogelijk zal ook de populaire -  nu nog illegale - E-step opnieuw beoordeeld worden. Er zijn in Nederland geen gegevens bekend over ongevallen met E-steps. In buitenlandse steden met deelsteps is er een toename van ongevallen.   [okt 2019]

 

MET E-STEP NAAR TU DELFT

De TUDelft  stimuleert haar medewerkers anders te reizen. Om het autogebruik in en om de Delftse campus te verminderen hebben medewerkers - in een pilot - een keuze uit een E-bike, een OV-fiets met OV-pas, meer thuiswerken óf een E-step met OV-pas. In september en oktober beproeven een tiental TU-medewerkers een gloednieuwe Micro Colibri - een NL-versie  met alleen stepondersteuning die op de openbare weg is toegestaan.   [sep 2019]

 

WELKE E-STEP MAG WEL DE WEG OP ?

E-steps staan deze zomer volop in de belangstelling van radio, tv en kranten. Aanleiding is de waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars  over elektrische steps of skateboards, die op vakantie in het buitenland zijn gekocht maar waarmee je in Nederland niet de weg op mag. Voertuigen - die in Nederland niet zijn toegelaten voor de openbare weg - kunnen niet verzekerd worden. Je riskeert dan een boete van €380,- en/of inbeslagname én je draait op voor de kosten van schade door een ongeluk. Hoewel dit in zijn algemeenheid juist is, zijn er toch een aantal E-steps, waarmee je wél op de openbare weg mag rijden. Al enkele jaren zijn er elektrische steps met een zadel te koop, die met een zgn. Europese typegoedkeuring  in heel Europa op de openbare weg mogen. Er zijn een paar (grote) elektrische steps die in Nederland als zgn. bijzondere bromfiets  zijn toegelaten. De RDW  geeft informatie over welke lichte elektrische voertuigen - waaronder E-steps - op de openbare weg zijn toegelaten. Daarnaast heeft Micro  een step met elektrische stepondersteuning ontwikkeld, waarmee je in Nederland - net als met een elektrische fiets - op het fietspad en anders op de weg mag rijden.   [aug 2019]

 

ROBUUSTE EN DUURZAME DEELSTEP

BIRD - de Amerikaanse marktleider - vernieuwt haar deelsteps. Na de BIRD-Zero  en de BIRD-One  komt dit najaar de BIRD-Two. Ondanks de snelle groei van deelsteps in honderden steden is het lastig om de deelstep rendabel te maken. Eén van de grootste problemen is de beperkte levensduur van de step. Aanvankelijk moesten deelsteps al na enkele weken worden gerepareerd of zelfs afgeschreven, omdat de eerste modellen door schade en vandalisme aan de bedrading snel kapot gingen. Inmiddels gaat een deelstep - met bedrading die in het frame is weggewerkt - maanden zonder problemen mee. In de Europese steden hebben deelsteps ook moeite met straten met kinderkopjes en klinkers. Daarom worden robuuste deelsteps ontwikkeld met grotere wielen en met vering. Een renderende deelstep moet een jaar zonder grote reparaties meegaan én om de claim van duurzaam stadsvervoer waar te maken moet een deelstep nog langer meegaan. De BIRD-Two  is robuuster en minder kwetsbaar voor vandalisme door zwaardere accu, weggewerkte schroeven, steviger standaard, anti-lek-banden en detectie-software.   [aug 2019]

 

MOOI WEER SPELEN

De Mooi Weer Spelen  is een straattheaterfestival in Delft van 21 tot 23 juni met artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Met een micromobility act  bij het historische stadhuis begroeten we vrijdagavond vanaf 18:30u de wandelaars van de Avondvierdaagse bij aankomst op de Markt in Delft. Breakdancers van House of Styles  verbeelden samen met We All Wheel  duurzame micromobiliteit. Ook zaterdag is de micromobility act  te zien tussen 13u en 15u. Kom met je E-board, monowheel, E-step of scootmobiel naar de Markt in Delft. Doe mee met de micromobility act  en laat de fun en flexibiliteit van lichte elektrische voertuigen (LEV) zien.   [juni 2019]

 

PILOT MET DEELSTEPS

Na Rotterdam wil ook Breda een pilot met deelsteps van Bird. De deelstep is in Nederland echter nog niet toegelaten op de openbare weg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regelgeving voor E-steps aangescherpt. Vanaf 1 mei zijn de eisen voor lichte elektrische voertuigen (LEV) strenger dan in onze buurlanden. In tientallen Europese steden zijn er al deelsteps. Lime meldde ruim een jaar na de start al 50 miljoen ritten wereldwijd.   [mei 2019]

 

DUITSLAND MAAKT DE WEG VRIJ VOOR E-STEPS

Na lange voorbereiding en discussie komt de Duitse regering met een wetswijziging, waardoor E-steps op de openbare weg zijn toegestaan. E-steps met een maximum (ontwerp-)snelheid van 20 km/u mogen op het fietspad of de rijbaan; de minimumleeftijd is 14 jaar. Naast een voor- en achterrem en voor-, achter- en remlichten is een aansprakelijkheidsverzekering (WAM) verplicht. Voor andere (zelfbalancerende) voertuigen, zoals monowheel, E-boards en hoverboards, wordt een uitzonderingsregel gemaakt, zodat die ook de weg op mogen. De Bundestag besluit 17 mei over de wetswijziging, zodat de E-steps medio juni de weg op mogen.   [apr 2019]

 

BELGIË BEËINDIGT VERPLICHTE VERZEKERING VOOR IWHEELS

In België verdwijnt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zgn. gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals elektrische step of skateboard, monowheel, segway en hoverboard en ook scootmobiel. In België gelden voor Iwheels dezelfde regels als voor (elektrische) fietsen. Een (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) voor het motorvoertuig is niet langer verplicht. De Belgische overheid stimuleert Iwheels als alternatief voor auto en scooter. Elektrische vervoersmiddelen - die niet sneller dan 18 km/uur (en vanaf 2019 25 km/uur) kunnen rijden - zijn al tien jaar toegestaan op de openbare weg. België loopt daarmee voor op Nederland en veel andere Europese landen.   [jun 2018]