Nieuws

MET E-STEP NAAR TU DELFT

De TUDelft stimuleert haar medewerkers anders te reizen. Om het autogebruik in en om de Delftse campus te verminderen hebben medewerkers - in een pilot - een keuze uit een E-bike, een OV-fiets met OV-pas, meer thuiswerken óf een E-step met OV-pas. In september en oktober beproeven een tiental TU-medewerkers een gloednieuwe Micro Colibri - een NL-versie met alleen stepondersteuning die op de openbare weg is toegestaan.   [sep 2019]

WELKE E-STEP MAG WEL DE WEG OP ?

E-steps staan deze zomer volop in de belangstelling van radio, tv en kranten. Aanleiding is de waarschuwing van het Verbond van Verzekeraars  over elektrische steps of skateboards, die op vakantie in het buitenland zijn gekocht maar waarmee je in Nederland niet de weg op mag. Voertuigen - die in Nederland niet zijn toegelaten voor de openbare weg - kunnen niet verzekerd worden. Je riskeert dan een boete van €380,- en/of inbeslagname én je draait op voor de kosten van schade door een ongeluk. Hoewel dit in zijn algemeenheid juist is, zijn er toch een aantal E-steps, waarmee je wél op de openbare weg mag rijden. Al enkele jaren zijn er elektrische steps met een zadel te koop, die met een zgn. Europese typegoedkeuring  in heel Europa op de openbare weg mogen. Er zijn een paar (grote) elektrische steps die in Nederland als zgn. bijzondere bromfiets  zijn toegelaten. De RDW  geeft informatie over welke lichte elektrische voertuigen - waaronder E-steps - op de openbare weg zijn toegelaten. Daarnaast heeft Micro  een step met elektrische stepondersteuning ontwikkeld, waarmee je in Nederland - net als met een elektrische fiets - op het fietspad en anders op de weg mag rijden.   [aug 2019]

ROBUUSTE EN DUURZAME DEELSTEP

BIRD - de Amerikaanse marktleider - vernieuwt haar deelsteps. Na de BIRD-Zero  en de BIRD-One  komt dit najaar de BIRD-Two. Ondanks de snelle groei van deelsteps in honderden steden is het lastig om de deelstep rendabel te maken. Eén van de grootste problemen is de beperkte levensduur van de step. Aanvankelijk moesten deelsteps al na enkele weken worden gerepareerd of zelfs afgeschreven, omdat de eerste modellen door schade en vandalisme aan de bedrading snel kapot gingen. Inmiddels gaat een deelstep - met bedrading die in het frame is weggewerkt - maanden zonder problemen mee. In de Europese steden hebben deelsteps ook moeite met straten met kinderkopjes en klinkers. Daarom worden robuuste deelsteps ontwikkeld met grotere wielen en met vering. Een renderende deelstep moet een jaar zonder grote reparaties meegaan én om de claim van duurzaam stadsvervoer waar te maken moet een deelstep nog langer meegaan. De BIRD-Two  is robuuster en minder kwetsbaar voor vandalisme door zwaardere accu, weggewerkte schroeven, steviger standaard, anti-lek-banden en detectie-software.   [aug 2019]

MOOI WEER SPELEN

 

De Mooi Weer Spelen  is een straattheaterfestival in Delft van 21 tot 23 juni met artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Met een micromobility act  bij het historische stadhuis begroeten we vrijdagavond vanaf 18:30u de wandelaars van de Avondvierdaagse bij aankomst op de Markt in Delft. Breakdancers van House of Styles  verbeelden samen met We All Wheel  duurzame micromobiliteit. Ook zaterdag is de micromobility act  te zien tussen 13u en 15u. Kom met je E-board, monowheel, E-step of scootmobiel naar de Markt in Delft. Doe mee met de micromobility act  en laat de fun en flexibiliteit van lichte elektrische voertuigen (LEV) zien.   [juni 2019]

PILOT MET DEELSTEPS

Na Rotterdam wil ook Breda een pilot met deelsteps van Bird. De deelstep is in Nederland echter nog niet toegelaten op de openbare weg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regelgeving voor E-steps aangescherpt. Vanaf 1 mei zijn de eisen voor lichte elektrische voertuigen (LEV) strenger dan in onze buurlanden. In tientallen Europese steden zijn er al deelsteps. Lime meldde ruim een jaar na de start al 50 miljoen ritten wereldwijd.   [mei 2019]

DUITSLAND MAAKT DE WEG VRIJ VOOR E-STEPS

Na lange voorbereiding en discussie komt de Duitse regering met een wetswijziging, waardoor E-steps op de openbare weg zijn toegestaan. E-steps met een maximum (ontwerp-)snelheid van 20 km/u mogen op het fietspad of de rijbaan; de minimumleeftijd is 14 jaar. Naast een voor- en achterrem en voor-, achter- en remlichten is een aansprakelijkheidsverzekering (WAM) verplicht. Voor andere (zelfbalancerende) voertuigen, zoals monowheel, E-boards en hoverboards, wordt een uitzonderingsregel gemaakt, zodat die ook de weg op mogen. De Bundestag heeft 17 mei de wetswijziging goedgekeurd en de E-steps mogen medio juni de weg op.   [apr 2019]

STRENGERE REGELS VOOR BIJZONDERE BROMMERS

petitie Legaliseer PLEVs

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat  scherpt de regels aan voor zgn. bijzondere brommers.  Vanaf 1 mei gelden extra toelatingseisen voor personenvervoer - zoals extra rem en veiligheidsgordels (voor de inmiddels verboden Stint) - een veiligheidsrisicobeoordeling uit de Machinerichtlijn  en toezicht op de fabricage. Daarmee moeten lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV) aan meer en strengere eisen voldoen dan E-bikes, die een zelfde snelheid, gewicht en plek op de weg hebben. Volgend jaar wil de Minister een rijbewijs en misschien ook een kenteken en valhelm verplichten. E-steps worden nog niet als categorie toegestaan. Nederland blijft zo - net als het Verenigd Koninkrijk - afwijken van de andere Europese landen. Inmiddels ondertekenden ruim 8000 gebruikers van personal light electric vehicles (PLEV), zoals E-steps, E-boards en monowheels, een petitie die dezelfde regelgeving als in onze buurlanden bepleit.    [mrt 2019]

E-STEPS IN DUITSLAND

In Duitsland mogen in de loop van 2019 - net als in veel Europese landen - elektrische stepjes op de openbare weg. E-steps mogen dan op het fietspad of de weg rijden, mits niet harder dan 20 km/u en met voor- en achterrem én maximaal 0,5 kW motorvermogen. Er is inmiddels tot in de Bundestag  veel kritiek op het voorstel van het Duitse Ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur. Gebruikers van 'Elektrokleinstfahrzeuge' ( wink Iwheels) willen dat deze gelijk gesteld worden met E-bikes, dus maximaal 25 km/uur en geen wettelijke aansprakelijkheid-verzekering. Mobilteitsdeskundigen vinden dat het voorstel te weinig ruimte geeft aan ontwikkeling van E-mobiliteit. Verkeersminister Scheuer heeft inmiddels toegezegd dat ook monowheels, E-skateboards en balance boards op de openbare weg toegelaten worden. Daarvoor komt er een uitzonderingsregel, totdat mocht blijken dat er veel ongevallen gebeuren. De fietsersbond maakt zich zorgen over de volle fietspaden in de Duitse steden als de E-steps op de weg komen. Micromobility-bedrijven Bird, Lime, Tier, VOI en WIND  maken zich op om na Berlijn ook in de rest van Duitsland deel-stepjes te introduceren.   [jan 2019]

PUZZEL VOOR SNORSCOOTERS IN DE STAD

Er verandert veel voor snorfietsen en snorscooters in de stad. Sinds januari 2018 zijn benzinescooters van vóór 2011 in de Amsterdamse binnenstad verboden. In de loop van 2019 worden snorscooters in de binnenstad van Amsterdam, Utrecht en Den Haag van het fietspad geweerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil - n.a.v. een petitie van traumachirurgen en een pleidooi van wethouders van een aantal steden - helmplicht voor snorscooters invoeren. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat laat dit onderzoeken en zal de helmplicht over een jaar met een overgangstermijn wettelijk verplichten. Vanaf 8 april moeten snorscooters in Amsterdam binnen de ringweg A10 - met valhelm - op de rijbaan rijden. Elektrische mini-scooters - zoals Stigo en Veeley - komen dan tussen de auto's en bestelbusjes te rijden. 'Bijzondere brommers' zoals Segway®, Swing of Trikke blijven wel op het fietspad rijden.  geeft een beeld van de wirwar aan regels voor snorscooters.   [dec 2018]

NIEUWE REGELS VOOR LICHTE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN ?

De branchevereniging DOET voor elektrisch vervoer wil duidelijke regels voor lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV). Nu is het voor consumenten onduidelijk of een Iwheel die ze in een winkel of webshop hebben gekocht wel op de openbare weg mag. Slechts zestien verschillende Iwheels, zoals de bekende Segway®, zijn nu in Nederland als 'bijzondere bromfiets'  toegelaten op de openbare weg. Daarnaast mogen een tiental elektrische twee- en driewielers met een 'Europese typegoedkeuring'  als "snorscooter" in heel Europa op de openbare weg. Toch mag het merendeel van de Iwheels die in Nederland te koop zijn, m.n. E-steps, mini-scooters, monowheels, mini-segways en hoverboards, niet de weg op. Fabrikanten en importeurs zijn vaak niet bekend met de specifieke regelgeving in Nederland. In België mogen zgn. 'elektrische voortbewegingstoestellen'  die niet harder dan 25 km/u kunnen rijden (en dat geldt voor de meeste Iwheels) wel stapvoets op de stoep rijden en sneller op het fietpad of weg. In Nederland geldt een dergelijk regiem alleen voor gehandicaptenvoertuigen. N.a.v. het veiligheidsonderzoek naar de 'bijzondere brommer' Stint, waarmee in september een tragisch dodelijk ongeval is gebeurd, heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (een voorstel voor) nieuwe regelgeving aangekondigd.   [nov 2018]

ONDERZOEK NAAR VEILIGHEID VAN HOVERBOARDS

De Nederlandse Voedsel- en Waren-Autoriteit (NVWA)  heeft - n.a.v. meldingen van spontane brand met hoverboards in 2017 - de brandveiligheid van hoverboards onderzocht. Alle onderzochte hoverboards blijven opladen als de accu al vol is, wat de kans vergroot dat de accu spontaan ontbrandt. Ook de brandwerendheid en tempartuurbeveiliging is soms niet in orde. De NVWA roept alle fabrikanten of importeurs op hun klanten te informeren en  betreffende hoverboards vanwege brandveiligheid uit de handel te nemen. Eind dit jaar wordt de lijst met onveilige hoverboards door de NVWA bekend gemaakt. Een voorzorgmaatregel die iedereen kan nemen is de hoverboard kort opladen en zeker níét onbeheerd - bijv. de hele nacht - opladen. De accu gaat overigens langer mee als je deze regelmatig en niet volledig - d.w.z. één tot twee uur - oplaadt.

Hoverboards werden in 2015 en 2016 populair onder jongeren. De ongevallen met hoverboards namen toen ook toe. In de zomer zijn er maandelijks zo'n 200 ongevallen. Veel ongelukken gebeuren tijdens de eerste keer op de hoverboard. Elleboog- en polsbescherming en een helm dragen is dus verstandig.   [okt 2018]

TRAGISCH ONGEVAL MET STINT

20 September heeft een afschuwelijk ongeluk plaatsgevonden in Oss. Bij dit ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en een vijfde kind en de bestuurder van het voertuig zijn zwaar gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht door de Politie, Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De betreffende elektrische bolderwagen Stint behoort tot de categorie 'bijzondere bromfietsen'. Aan deze vervoersmiddelen worden veiligheidseisen gesteld. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat  heeft n.a.v. veiligheidsonderzoek van TNO, waaruit o.m. blijkt dat de remweg te lang is, de toelating van de Stint  op de openbare weg ingetrokken. Meer duidelijkheid over de exacte toedracht van het ongeval in nodig; veiligheid op de weg is in ieders belang.   [sep 2018]

BELGIË BEËINDIGT VERPLICHTE VERZEKERING VOOR IWHEELS

In België verdwijnt de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor zgn. gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, zoals elektrische step of skateboard, monowheel, segway en hoverboard en ook scootmobiel. In België gelden voor Iwheels dezelfde regels als voor (elektrische) fietsen. Een (familiale) aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) is voldoende en een aparte (burgelijke) aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) voor het motorvoertuig is niet langer verplicht. De Belgische overheid stimuleert Iwheels als alternatief voor auto en scooter. Elektrische vervoersmiddelen - die niet sneller dan 18 km/uur (en vanaf 2019 25 km/uur) kunnen rijden - zijn al tien jaar toegestaan op de openbare weg. België loopt daarmee voor op Nederland en veel andere Europese landen.   [jun 2018]

TECHNASIUMSCHOLIEREN ONDERZOEKEN IWHEELS IN DELFT

Technasiumscholieren deden dit voorjaar onderzoek voor  We-All-Wheel. Uit hun onderzoek naar the last mile  vanaf station Delft Campus  blijkt dat de bereikbaarheid van de Delftse Universiteit en omliggende tech-bedrijven pas op de langere termijn verbetert als de nieuwe fietsbruggen, trambaan en spoorverdubbeling klaar zijn. Op korte termijn is de bereikbaarheid te verbeteren met deelvervoer van fietsen en elektrische vervoermiddelen én met gebruik van opvouwbare vervoermiddelen in combinatie met OV.

In een technisch onderzoek werd een prototype van de nieuwe E-step EZ2  aan de beleidsregel bijzondere bromfiets getoetst én werd een testprotocol a.d.h.v. deze richtlijn opgesteld. De Technasiumscholieren deden bovendien enkele nuttige suggesties over veiligheidseisen, zoals richtingaanwijzers verplichten, als je op een E-step niet veilig je hand kunt uitsteken.   [mei 2018] 

SNELLER IN BELGIË

apr 2018België trekt de maximum snelheid voor Iwheels van 18 km/u naar 25 km/u gelijk met andere Europese landen. In België zijn veel verschillende Iwheels toegestaan, ook hoverboards, E-steps en monowheels die in Nederland niet zijn toegelaten op de openbare weg. Nu komt een einde aan de vreemde situatie dat Iwheels, zoals LEF, Kickbike of Swing, die in Nederland zijn toegelaten als zgn. 'bijzondere bromfiets', in België juist niet zijn toegestaan omdat ze harder dan 18 km/u kunnen rijden. Hoewel de regelgeving pas in mei 2019 wordt aangepast, zal in de praktijk de oude snelheidslimiet - die toch al moeilijk handhaafbaar was - niet meer gecontroleerd worden.   [apr 2018]