Stormachtige ontwikkeling van deelsteps

Deelsteps hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het begon in 2017 met Californische start-ups en is inmiddels uitgegroeid tot een miljardenbusiness. Genoeg geld om in Amerikaanse steden massaal deelsteps uit te rollen en vervolgens ook in Europese steden. Marktleider Lime  leverde in twee jaar tijd 100 miljoen ritten !

 

Snelle opmars E-steps

In tientallen Amerikaanse steden en campussen is een snelgroeiende markt voor deelsteps. Tech-giganten, zoals Uber  en Google, investeren via start-ups zoals Bird  en Lime  honderden miljoenen in een E-step-vloot en apps. Door het massale aanbod worden de E-steps veel gebruikt; 1 dollar plus 15 dollarcent per minuut blijkt een acceptabele prijs. Er is geen infrastructuur met laadstations op straat nodig. Met apps wordt bijgehouden welke E-step bijna leeggereden is. Scholieren en freelancers - 'laders' - verdienen een paar dollar met E-steps thuis opladen en weer vol afleveren. Met data-analyse a.d.h.v. de apps worden de E-steps ingezet op populaire trajecten en worden nieuwe trajecten uitgeprobeerd. 

 

De start-ups Bird, Lime, Spin  en Lyft  zijn niet vies van een agressieve benadering; massaal deelsteps uitrollen om regulering door gemeentelijke overheden voor te zijn. Ook in de Verenigde Staten zijn E-steps niet  overal toegestaan en zijn er regels voor verhuur van voertuigen. In enkele steden leidde het massale gebruik van E-steps tot overlast vanwege slordig achtergelaten of hardrijdende deelsteps op drukke trottoirs; met protesten van bewoners en een tijdelijk verbod op deelsteps in San Francisco als dieptepunt. Uiteindelijk kwam er meer samenwerking met gemeentebesturen, die ook de voordelen voor stedelijke mobiliteit en luchtkwaliteit zien. Helmplicht, maximum snelheid van 25 km/u, rijverbod op de stoep en minimum leeftijd van 18 jaar zijn nu in de meeste Amerikaanse steden geregeld en deelstep-bedrijven stimuleren naleving en netjes parkeren. Bird ontwikkelt hun app-technologie nu zelfs voor snelheidsbeperking in specifieke zones. Driekwart van de Amerikaanse stedelingen - m.u.v. die uit San Franscisco - denken inmiddels positief over deelsteps en in drukke steden is het een snel alternatief voor de auto.

Een nieuwe ontwikkeling - waar veel van verwacht wordt - is de zelfrijdende deelstep. Segway-Ninebot heeft een driewielige E-step ontwikkeld, die autonoom kan rijden en draadloos kan opladen. Met deze technologie kunnen deelsteps terugrijden naar een parkeerplek of naar een oplaadstation. Het zal nog wel enkele jaren duren voor dit op grote schaal kan worden toegepast. 

 

Portland Shared E-scooter Pilot Program
Om overlast van deelsteps te voorkomen koos Portland voor een grootschalige pilot met vergunningen voor drie deelbedrijjven. Portland is een fietsstad en de fietsinfrastructuur is vergelijkbaar met die in noordwesteuropese steden én geschikt voor E-steps. In vier maanden werden met ruim 2000 deelsteps in 700.000 ritten 800.000 mijl gereden. De pilot in het najaar van 2018 kreeg vanwege de positieve resultaten  een vervolg in 2019/2020. Daarin wil men de overlast door (illegaal) rijden op de stoep en in parken verder aanpakken én de wijken met weinig OV beter bedienen.

  • Bijna tweederde van de Portlanders zijn positief over deelsteps, onder jongeren, gekleurde inwoners en lage inkomens meer dan tweederde.
  • Eenderde van de deelstep-ritten vervangt een auto- of taxi-rit, voor toeristen is dat zelfs de helft.
  • In de eerste weken was er een toename van het aantal ongevallen, daarna nam dat af tot het niveau van voor de pilot. Het risico op ongevallen met E-steps lijkt niet hoger dan van andere vervoersmiddelen.
  • Portlanders rijden met de E-step het liefst op rustige wegen of fietspaden en rijden bij drukke wegen ook op de stoep.
  • Tweederde van de deelstep-rijders gebruiken de deelstep vooral voor vervoer binnen de stad, eenderde vooral voor recreatie.
  • Meer dan tweederde van de deelstep-gebruikers reed daarvoor geen deel-fiets en eenderde reed zelfs geen eigen fiets. 
 

 

Naar Europa

Naar eigen zeggen trokken Bird en Lime  lering uit de overlast en zouden het in Europa anders aanpakken: samenwerken met gemeentebesturen. Dat lukt ze tot nu toe alleen in Europese steden die E-steps ruimhartig toelaten, zoals Parijs, Antwerpen, Madrid en Lissabon. Enkele Europese start-ups waren hen al voor: Troty  vanuit België, VOI  vanuit Zweden en WIND  en TIER  vanuit Duitsland hebben inmiddels in 50 Europese steden hun vloot uitgerold. Elke maand komen er nieuwe steden bij.

 

Troty begon in de zomer van 2018 in Brussel  met honderd deelsteps in de Europese wijk, andere steden volgden. Het werkt volgens hetzelfde concept als de Amerikaanse E-steps. Nadat je via de Troty-app registreert, kun je voor 1 euro per rit en vervolgens 15 eurocent per minuut rijden. De deelsteps zijn alleen overdag te gebruiken, 's avonds wordt de vloot weer opgehaald en opgeladen. De kennismaking met deelsteps (vaak tijdens de vakantie) wakkert het enthousiasme over dit nieuwe vervoermiddel aan. Paul - de Belgische importeur van Micro - merkt dat aan de toenemende verkoop van E-steps. Klanten komen na een ritje op een deelstep in Parijs  of Lissabon  naar zijn winkel in Antwerpen. In België mag je - anders dan in Nederland - met iedere E-step de weg op.

Deelstep in Nederland ?

Dinsdag 6 februari 2019

 

Ongeluk Stint remt opkomst elektrische step

Nederland is een ideaal land voor deelsteps. Ons uitgebreide fietspaden-netwerk biedt volop ruimte voor E-steps en naast de fietsen, die op de stoep gestald staan, vallen deelsteps nauwelijks op. Niet voor niets vestigden Bird en Lime zich in Amsterdam. Bird  wacht - na het uitblijven van een positieve reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - met het uitrollen van hun deelstepvloot in Amsterdam  en Rotterdam. Waarschijnlijk heeft het dramatische ongeval met de Stint  in september Bird  en Lime  behoedzaam gemaakt. Amerikaanse bedrijven zijn niet meteen onder de indruk van overheidsregels, maar zijn wel beducht voor schadeclaims.

 

Zowel de deelsteps van Amerikaanse deelbedrijven Bird, Lime en Jump als die van Europese deelbedrijven VOI, Tier, Circ en Dott  zijn in Nederland niet toegelaten op de openbare weg. In Nederland is een toelating (als zgn. bijzondere brommer) voor de openbare weg en een gemeentelijke vergunning voor deelstepverhuur verplicht. De Nederlandse start-up SwheelS2go  wil met een E-step komen, die in Nederland als 'bijzondere brommer'  op de openbare weg is toegelaten en - ook na het scooterverbod in Amsterdam - op het fietspad mag rijden. Rotterdam  is - net als met de deelfietsen - voortvarend en wil aan SwheelS2go  en Bird  in afstemming met bedrijven en winkels in de binnenstad een vergunning verlenen voor deelsteps, als deze toegelaten zijn op de openbare weg. Ook Breda  wil de deelstep toestaan. SwheelS2go  wil overlast van achtergelaten "scharrelstepjes" voorkomen en ontwikkelt een slot, waarmee de deelsteps bij 'hollandse fietsnietjes' kunnen worden achtergelaten. Ook de app-technologie kan helpen door in bepaalde (voetgangers-)zones afsluiten van de deelstep onmogelijk te maken.