Deelmobiliteit


Deelmobiliteit is hot: meer ruimte voor woningen en minder ruimte voor auto's in de stad. Met een nieuwe verhouding van wonen, werken en vervoer zijn minder parkeerplekken en vervoerbewegingen nodig. Daarvoor moet aan enkele samenhangende voorwaarden worden voldaan: imago en doelstellingen van de stad, marktpotentie van deelvervoer voor ondernemers en de mate van regulering en/of marktwerking. Deelmobiliteit in de stad is nieuw en kan uitgroeien tot een volwaardig alternatief en een bijdrage aan klimaatdoelstellingen. We-all-wheel helpt bij een succesvolle introductie van deelmobiliteit en het vergroten van de slagingskans in jouw gemeente.

 

Gemeentelijke deelmobiliteitsvisie

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. Onder dat motto bundelt de Omgevingswet alle wetten over de fysieke leefomgeving. Het doel? Meer samenhang, inzicht, voorspelbaarheid en gemak. Voor gemeenten betekent dit dat de mobiliteitsvisie onderdeel wordt van een integrale omgevingsvisie. Voor bestuurders betekent dit dat men nieuwe routes moet gaan zoeken om tot een actuele en passende visie te komen. Daarin zoek je geen standaardpakket, maar wil je ook niet alles uit handen geven. Wat dan wel? Een professionele kennispartij waarmee je gezamenlijk de weg op kan. Deelmobiliteit is in opkomst. De mogelijkheden en de behoeften op het gebied van prettig en efficiënt reizen blijven groeien. Logisch. De nieuwe manieren van verplaatsing leveren een bijdrage aan de meer leefbare, gezonde en stille stad. Zelfs wanneer het aantal inwoners en woningen stijgt. Daarom is deelmobiliteit steeds vaker een onmisbare paragraaf in de mobiliteitsvisies en plannen van gemeenten. Sommige gemeenten hebben de nodige kennis en ervaring reeds in huis, toch liggen er voor veel gemeenten nog grote kansen om de deelmobiliteit nog beter uit te nutten. Kansen zijn er om gepakt te worden.

Hoe je zo’n deelmobiliteitsvisie opstelt? Laten we samen de route bepalen, jij aan het stuur en We-all-wheel als elektromotor van de deelmobiliteitsvisie. In deze routebeschrijving geven we je graag inzicht in de eerste stappen die we samen kunnen zetten. Neem contact op met We-all-wheel.