Nieuwe regels vanaf 1 mei 2019

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft 1 mei de regels voor de zgn. 'bijzonder brommers'  aangescherpt. De Minister wil veiligheid voorop stellen én innovatie mogelijk maken. Voor lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV), zoals E-steps, E-boards en monowheels, zijn er strengere eisen dan in onze buurlanden, waardoor er weinig ruimte is voor innovatieve vervoersmiddelen.

 

Fabrikanten en importeurs moeten een lijvig document doorspitten alvorens fors te investeren in aanpassing van een licht elektrisch voertuig (LEV). De “wijziging” van de beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen is deels een verbetering t.o.v. de oude beleidsregel, omdat het meer nadruk legt op de 'Conformity of Production'. Voertuigen die op de weg toegelaten worden moeten “identiek” zijn aan het voertuig dat alle testen heeft doorstaan.

Aandacht voor de veiligheid op de openbare weg is vanzelfsprekend. Helaas wijkt het pakket van eisen voor lichte elektrische voertuigen - zoals de populaire E-step - sterk af van onze buurlanden en van de eisen voor elektrische fietsen. Lichte elektrische voertuigen zullen duurder worden dan in onze buurlanden. Innovatieve voertuigen en micromobiliteit worden zo niet gestimuleerd. Monowheels, E-boards en nieuwe voertuigtypes worden bij voorbaat niet toegelaten.

 

Wat betekent dit voor de consument ?

De consument, bijv. ouders die hun kind laten vervoeren in de Stint of een gebruiker van een deelstep, heeft zekerheid dat het vervoersmiddel op verschillende veiligheids-aspecten is getoetst en aan een hoog veiligheidsniveau voldoet. De Minister zal dat publiceren in de Staatscourant en We All Wheel houdt dit bij. In de winkel of webshop wordt niet altijd vermeld welke E-step of segway niet is aangewezen als bijzondere brommer. Een vuistregel is dat een E-step met één rem en/of geen verlichting niet op de openbare weg mag.

 

Wat betekent dit voor de fabrikant ?

Iedere fabrikant of importeur, die een licht elektrisch voertuig in Nederland op de openbare weg wil toelaten, moet aan de (extra) eisen van bijzondere brommers voldoen. De belangrijkste eisen (nieuw of uit de oude beleidsregel) staan hieronder.

 

Algemene eisen (vgl. buurlanden)

 • Maximum vermogen van 1 kW en voor personen- of goederenvervoer 4 kW

 • Handleiding voor het voertuig

 • (VIN-)codering 

Specifiek Nederlandse technische eisen

 • Dubbel remsysteem, ten minste één frictierem

 • Levensduur van aantoonbaar 5 jaar en 20.000 km

 • Verlichting, bel en reflectoren

 • Elektromagnetische straling test cf. UN/ECE nr.10

 • Elektromotor test cf. UN/ECE nr.136

Nederlandse eisen aan productieproces

 • COP voor aantoonbaar beheerst productieproces

 • Duidelijke verantwoordelijkheidsrelatie tussen fabrikant en importeur

 • Registratie van incidenten en verbeteracties

 

 

 

 

 

 

Meer toelichting vind je hier. Voor ondersteuning bij een aanvraag voor aanwijzing als bijzondere bromfiets kun je contact met We-All-Wheel opnemen.