Nederlandse regelgeving

 

Veel elektrische steps en segways vinden hun weg naar magazijnen, bedrijfsterreinen of speelpleinen, slechts een beperkt aantal van deze Iwheels mag in Nederland op de openbare weg. Een tiental Iwheels voldoen aan Europese veiligheidsregels voor scooters en mogen in heel Europa op de openbare weg. Daarnaast mogen in Nederland nog een vijftiental Iwheels op de openbare weg, omdat ze aan (eenvoudiger) veiligheidsregels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoen. Voor al de Iwheels die zijn toegelaten op de openbare weg is - net als alle andere motorvoertuigen - een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) verplicht.

 

Europese typegoedkeuring

De Nederlandse Wegenverkeerswet verplicht via de Europese verordening EG 168/2013 dat verschillende motorvoertuigen (auto, motor, brommer, trekker, etc.) alleen op de openbare weg mogen, als ze aan de veiligheids- en milieuvoorschriften van de zgn. Europese typegoedkeuring voldoen. Opvouwbare snorfietsen of mini-scooters, zoals Stigo, SXT en GiGi, zijn met een Europese typegoedkeuring in alle Europese landen toegelaten op de openbare wegEen blauw snorfiets- of geel brommerkenteken is verplicht. Iwheels zonder zadel of zelfbalancerende Iwheels - segway, monowheel en hoverboard resp. elektrische step, trike en skateboard - zijn in 2016 uitgezonderd van de Europese verordening en kunnen alleen met een nationale goedkeuring i.p.v. Europese typegoedkeuring toegelaten worden op de openbare weg.

 

Bijzondere bromfiets

Enkele nieuwe vervoersmiddelen vallen nog buiten de klassieke motorvoertuigen in de Wegenverkeerswet. Sinds 2011 kan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op aanvraag van de fabrikant of importeur vervoersmiddelen met een heel andere constructie dan een scooter - als ze niet harder rijden dan 25 km/uur - toelaten als zgn. bijzondere bromfiets. Dit sluit aan op de uitzondering voor voertuigen zonder zadel en zelfbalancerende voertuigen in de Europese regelgeving. Recent zijn de Nederlandse toelatingseisen aangescherpt. Voor o.a. de zelfbalancerende Segway®, de driewielige Trikke en Swing zonder zadel, de overkapte LEF en elektrische step Kickbike heeft de fabrikant met veiligheids- en constructie-testen aangetoond, dat deze net zo veilig is als een gewone snorscooter. Deze Iwheels zijn daarom in Nederland wel toegelaten op de openbare weg. Een kenteken en een (brommer-)rijbewijs is voor een bijzondere bromfiets niet verplicht, een (geel) verzekeringsplaatje wel. Ook is sinds 2023 een valhelm verplicht.

De zelfbalancerende hoverboards en elektrische skateboards zijn in Nederland niet toegelaten op de openbare weg, omdat ze geen 'deugdelijke stuurinrichting'  hebben en vooralsnog niet in aanmerking komen voor de status van bijzondere bromfiets.

 

Regels voor Iwheels op de openbare weg

Iwheels - die aan de Europese of Nederlandse toelatingeisen voor elektrische scooters of drie- en vierwielers voldoen - mogen de weg op. De milieuvoorschriften zijn voor Iwheels niet relevant. Naast deugdelijke constructie en onderdelen én geen scherpe, uitstekende delen, gelden technische voorschriften voor een veilig vervoermiddel, zoals: 

  • maximum snelheid van 45 km/uur (Europese typegoedkeuring) of 25 km/uur (Nederlandse aanwijzing);

  • maximum motorvermogen van 4 kW;

  • niet langer dan 2 m en niet breder dan 1,1 m;

  • goedwerkende stuurinrichting;

  • remvertraging van minstens 4 m/s2;

  • luchtbanden met ECE-keurmerk;

  • gele zij- en rode achterreflectoren met ECE-keurmerk;

  • bel of claxon.

Daarnaast zijn er in Nederlandse regelgeving zgn. permanente eisen voor Iwheels. De politie kan deze ook op de weg controleren. De eisen komen grotendeels overeen met de toelatingseisen en hebben enkele aanvullende voorschriften voor de verkeersveiligheid, zoals losse lampjes of verlichting op de carrosserie.

Vanzelfsprekend gelden de verkeersregels voor alle Iwheels op de openbare weg.