Innovatieve regelgeving lichte elektrische voertuigen (LEV)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft 1 mei de regels voor de zgn. 'bijzonder brommers'  aangescherpt. N.a.v. het tragische, dodelijke ongeval met de Stint  worden  extra toelatingseisen voor personenvervoer verplicht, zoals een extra rem en veiligheidsgordels (voor de inmiddels verboden Stint). Daarnaast moeten nieuwe 'bijzondere brommers'  aan een veiligheidsrisicobeoordeling uit de Machinerichtlijn  voldoen en komt er toezicht op de fabricage. Daarmee gelden voor lichte elektrische vervoersmiddelen (LEV) meer en strengere eisen dan voor E-bikes, die eenzelfde snelheid, gewicht en plek op de weg hebben. Volgend jaar wil de Minister een besluit nemen over het verplichten van een rijbewijs, kenteken en valhelm.

 

De Minister wil veiligheid voorop stellen én innovatie mogelijk maken. Doordat de aangescherpte regelgeving in feite een uitgeklede Europese brommerrichtlijn  is, is de ruimte voor innovatie beperkt. Innovatieve voertuigen moeten twee of meer wielen en een stuurinrichting hebben, waardoor monowheels en E-boards zijn uitgesloten.

Veiligheid op de weg van lichte elektrische voertuigen (LEV) moet vanzelfsprekend zijn. Die veiligheid wordt niet alleen bepaald door de eisen aan ontwerp en materiaal (produktveiligheid), maar ook door rijgedrag, snelheid en plek op de weg, gewenning door andere weggebruikers en het wegdek (kuilen en hobbels). 

15.000 handtekeningen

petitie Legaliseer PLEVs

De E-step wordt steeds populairder en is belangrijk in het terugdringen van congestie en verbeteren van de luchtkwaliteit in de binnensteden. In 75 Europese steden zijn er al deelsteps. In de meeste Europese landen zijn E-steps als categorie toegestaan op de openbare weg en gelden vergelijkbare voorschriften als voor elektrische fietsen. Alleen in Nederland gelden nu voorschriften die zijn gebaseerd op die van de brommer. Tot nu toe heeft nog geen enkele fabrikant of importeur van E-steps een Nederlandse toelating aangevraagd; voor de relatief kleine Nederlandse afzetmarkt moet de E-step en het productieproces worden aangepast. Elektrische stepjes moeten net als elektrische fietsen - die qua snelheid, gewicht en plek op de weg vergelijkbaar zijn - worden toegestaan op de openbare weg. Kwaliteits- en veiligheidseisen mondiaal of Europees afstemmen is wenselijk, specifieke nationale eisen hebben op een mondiale markt geen impact.

Vijftien duizend gebruikers van lichte elektrische voertuigen (LEV) hebben een petitie ondertekend, waarin regels zoals in onze buurlanden worden bepleit.

 

We-all-wheel  bepleit ook voor de langere termijn moderne regelgeving, waardoor het voor de consument duidelijk wordt welke Iwheels (personal light electric vehicles (PLEV)) - die in Nederland algemeen verkrijgbaar zijn - veilig op de openbare weg mogen. Dit in lijn met de regelgeving in andere Europese landen, want Iwheels worden voor een mondiale markt geproduceerd en de Nederlandse consumentenmarkt is niet zo groot dat internationale producenten rekening houden met specifiek Nederlandse (technische) voorschriften.

 

Tien jaar geleden bepleitten importeurs, gebruikers én de Tweede Kamer om de destijds innovatieve Segway® op de openbare weg toe te staan. Nederland was één van de eerste Europese landen waar segways en ook enkele andere innovatieve vervoersmiddelen het fietspad of de weg op mochten. Nederland liep toen nog voorop met regelgeving, maar heeft afgelopen jaren niet geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en innovaties in stedelijke mobiliteit. In veel Europese landen zijn naast segways veel nieuwe vervoersmiddelen - zoals E-steps (waaronder de deelstep), mini-scooters en monowheels - wel toegestaan en Nederland loopt inmiddels achter. Met modernisering van de regelgeving kan ook Nederland aansluiten bij de mondiale tendens van micro-mobiliteit en deelvervoer en profiteren van de voordelen van personal light electric vehicles (PLEV) of Iwheels voor last mile oplossingen, stedelijke mobiliteit, mobiele senioren en stedelijke luchtkwaliteit.

 

We-all-wheel bepleit innovatieve regelgeving die aansluit bij andere Europese landen:  VEILIG  én  FLEXIBEL

  • Onderscheiden van Iwheels/PLEV (personal light electric vehicle) en licht elektrisch vracht- of personenvervoer (bijv. Stint of elektrische bakfiets); vanwege het grotere gewicht en afmeting en ander rem- en rijgedrag kunnen aanvullende veiligheidsvoorschriften nodig zijn of andere regels voor de plek op de weg.
  • Toelaten van (nieuwe) voertuigcategorieën, zoals E-steps en nieuwe zelfbalancerende voertuigen, met standaard veiligheidseisen die aansluiten bij andere Europese landen i.p.v. de huidige toelating voor afzonderlijke voertuigtypen of -modellen met specifiek Nederlandse, technische voorschriften. Zo wordt het voor zowel internationale producenten als Nederlandse consumenten duidelijk waaraan o.m. E-steps en mini-scooters moeten voldoen, voordat ze op de openbare weg mogen. Hiermee komt een eind aan de huidige situatie dat veelverkochte Iwheels - die in Nederland in winkels en webshops makkelijk verkrijgbaar zijn - niét op de weg mogen, terwijl enkele vergelijkbare Iwheels wel op de weg mogen.

  • Aansluiten bij regelgeving in Europese landen, waardoor Nederland onderdeel wordt van een grote Europese afzetmarkt, waar internationale producenten wél rekening mee houden. In andere Europese landen (m.u.v. Verenigd Koninkrijk) is of komt regelgeving die E-steps, E-trikes en segways als categorie toestaan op de openbare weg en in de Scandinavische landen en  België, Oostenrijk, Zwitserland en (binnenkort) Duitsland zijn ook relatief nieuwe vervoersmiddelen, zoals monowheels, E-skateboards en hoverboards toegestaan.

  • Snelheidslimiet van 25 km/u op het fietspad of anders de weg en stapvoets op de stoep. Dergelijk regiem kennen we al voor gehandicaptenvoertuigen. Opvouwbare Iwheels zijn een lichter en handzamer alternatief voor senioren en/of gehandicapten. België kent dit regiem al 10 jaar en zonder noemenswaardige problemen. In verschillende gemeenten is een zelfregulerend regiem van 'fietsers te gast op het voetpad', waarbij ook Iwheels/PLEVs kunnen aansluiten.

  • Net als (elektrische) fietsen passen Iwheels onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) i.p.v. de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voertuigen (WAM). Iwheels zijn qua snelheid, gewicht en rem- en rijgedrag - en daarmee qua veiligheidsrisico - vergelijkbaar met elektrische fietsen.

  • Productveiligheid van Iwheels zouden moeten voldoen aan de productrichtlijnen voor E-bikes. De elektrische motor van de meeste Iwheels is vergelijkbaar met die van elektrische fietsen en moet aan dezelfde voorschriften voor elektrische verstoring voldoen (EMC-test voor elektromagnetische compatibiliteit).

 

Nu steeds meer verschillende vervoersmiddelen in het straatbeeld komen, raakt ook de harde scheiding van rijbaan, fietspad en stoep met stoepranden en afvoergoten achterhaald. Scootmobielen hebben al langer te kampen met de hoge stoepranden en daardoor ongelukken. Bij het ontwerp van de openbare weg kunnen hoogteverschillen en zeker steile stoepranden vermeden worden. In de stad gaan de veranderingen m.b.t. vervoersmiddelen óp de openbare weg en hun plek óp de weg sneller dan de aanpassingen van de weg.