E-step goedkeuren ?

 

 

 

 

Vanwege de verouderde regelgeving mogen de meeste elektrische steps in Nederland niet op de openbare weg. Voor E-steps kent de Wegenverkeerswet nog geen aparte categorie, daarom worden E-steps als brommer of scooter beschouwd. Fabrikanten en importeurs kunnen E-steps wel laten goedkeuren voor de openbare weg. Dit kan voor heel Europa met een 'Europese typegoedkeuring'  voor scooter of brommer en dan zijn o.m. zadel, luchtbanden, spiegels en verlichting verplicht (VeeleySXT, Eflux, Eped, Revoluzzer). Dit kan in Nederland ook als 'bijzondere brommer' en dan zijn een zadel of spiegels niet verplicht (Kickbike, Yedoo). Luchtbanden blijven verplicht, terwijl fabrikanten inmiddels kiezen voor schuimbanden. De meeste E-steps die via een Amerikaanse of Aziatische webshop verkrijgbaar zijn, mogen niet op de openbare weg al wordt dat bij aanschaf niet altijd vermeld. De fabrikanten zijn niet gericht op de Europese markt of zijn niet bekend met de specifieke regelgeving in Nederland.

 

WA-verzekering is verplicht

In Nederland is voor alle gemotoriseerde voertuigen een WA-verzekering verplicht, dus ook voor een E-step. Zonder officiële goedkeuring kun je geen verplichte WA-verzekering incl. geel verzekeringsplaatje aanvragen. Je loopt het risico dat de politie je een forse boete van €360.- geeft of zelfs je E-step in beslag neemt als je zonder toelatingsnummer en/of verzekeringsplaatje toch op de openbare weg rijdt. Los daarvan zit je - bij een ongeval - met de gebakken peren, zeker als je een ander (onbedoeld) schade of letsel bezorgd.

 

Koninklijke weg

E-steps met een (inklapbaar) zadel, spiegels en luchtbanden - waarvoor de fabrikant of importeur geen toelating heeft aangevraagd - kunnen soms wel individueel worden toegelaten door de RDW.  Een E-step wordt gezien als een snor- of bromscooter (Europese voertuigcategorie L1e). Daarvoor kijkt de RDW naar een aantal technische voorschriften in de zogenaamde permanente eisen voor scooters.

  • Voldoet de E-step aan de technische en constructie-eisen voor scooters of brommers ?  Het gaat vooral om een stevige zadelconstructie, achteruitkijkspiegel, voor- en achterlicht en gele zijreflectoren. Spiegel, licht, bel en reflectoren mag je ook zelf monteren.
  • Heeft de E-step (ECE-)gecertificeerde luchtbanden en reflectoren? Daarvoor moet je bij aankoop de technische specificaties opvragen. Goedkope E-steps hebben vaak geen ECE-certificering, een nieuwprijs van minder dan €500,- is 'te mooi om waar te zijn'.
  • Heeft de E-step een 'certificate of confirmity' (coc of cvo) ? Dit is een bewijs dat de E-step in een gecertificeerde produktielijn is gemaakt, die je bij aanschaf kunt opvragen. Niet alle (goedkope) E-steps hebben een coc-document.

Dit is alleen kansrijk voor een E-step met in ieder geval een zadel en luchtbanden én met - zo nodig zelf gemonteerde - verlichting en reflectoren. Je moet zelf de technische specificaties en een coc-document meenemen. Een individuele toelating door de RDW kost enkele honderden euro's. Veel Aziatische en Amerikaanse E-steps zijn niet verkrijgbaar met een zadel en daarvoor is een individuele toelating als (snor-)scooter sowieso niet haalbaar. 

Na de individuele toelating door de RDW, kun je met het bijbehorende VIN-nummer een kenteken en/of WA-verzekering aanvragen (ca €150,-). Met de WA-verzekering en het gele verzekeringsplaatje kun je vervolgens de weg op.

 

Sluiproute

Het is niet de bedoeling, maar het werkt soms wel. Bij RDW-keuringsstations kun je een individuele toelating aanvragen als je een E-step als scootmobiel wil gebruiken. De RDW is inmiddels terughoudend. Voor een scootmobiel is geen kenteken nodig en aan een scootmobiel worden beperkte constructie- en technische eisen gesteld, waaraan de meeste E-steps wel voldoen. De keurmeester keurt alleen het voertuig en niet je "handicap". Als de E-step aan de permanente eisen voor scootmobielen voldoen, dan verstrekt de RDW een VIN-nummer voor de categorie 'bromfiets zonder kenteken' (€84,-). Daarmee kun je vervolgens een WA-verzekering voor een elektrische step aanvragen, of - als je verzekeraar dat niet aanbiedt - een WA-verzekering voor een scootmobiel.

 

Toekomst ?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of moderne regelgeving voor E-steps mogelijk is, waarbij verschillende eisen uit de bijzondere brommerrichtlijn nog steeds als uitgangspunt kunnen dienen. In België zijn E-steps al tien jaar toegestaan op de openbare weg en uit veiligheidsonderzoek blijkt dat met E-steps - net als met segways en monowheels - nauwelijks (bijna-)ongevallen gebeuren. In België is zelfs voor E-steps - net als voor fietsen - geen WA-aansprakelijkheidsverzekering nodig. Ook wordt er aan harmonisatie van een Europese norm voor E-steps en andere Iwheels gewerkt.