E-step goedkeuren ?

 

De meeste elektrische steps mogen in Nederland niet op de openbare weg. Voor E-steps kent de Nederlandse Wegenverkeerswet geen aparte categorie, daarom wordt een E-step als brommer beschouwd. Fabrikanten en importeurs kunnen E-steps laten goedkeuren voor de openbare weg. Dit kan voor heel Europa met een 'Europese typegoedkeuring'  voor scooter of brommer en dan zijn o.m. zadel, luchtbanden, spiegels en verlichting verplicht (bijv. VeeleySXT, Eflux, Eped, Revoluzzer). Dit kan ook alleen in Nederland als zgn. 'bijzondere brommer' (Kickbike, Yedoo), een "uitgeklede" brommerrichtlijn. De meeste E-steps die in webshops of winkels verkrijgbaar zijn, mogen niet op de openbare weg al wordt dat bij aanschaf vaak niet vermeld.

Buitenlandse fabrikanten zijn vanwege de strengere - van onze buurlanden afwijkende - regelgeving niet gericht op de Nederlandse markt.

 

WA-verzekering is verplicht

In Nederland is voor alle gemotoriseerde voertuigen een aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) verplicht, dus ook voor een E-step. Zonder officiële goedkeuring kun je geen verplichte WAM-verzekering incl. geel verzekeringsplaatje aanvragen. Je loopt het risico dat de politie je een forse boete van €380.- geeft of zelfs je E-step in beslag neemt als je zonder toelatingsnummer en/of verzekeringsplaatje toch op de openbare weg rijdt. Los daarvan zit je - bij een ongeval - met de gebakken peren, zeker als je een ander (onbedoeld) schade of letsel bezorgd.

 

Koninklijke weg

E-steps met een (inklapbaar) zadel, spiegels en luchtbanden - waarvoor de fabrikant of importeur geen toelating heeft aangevraagd - kunnen soms wel individueel worden toegelaten door de RDW.  Een E-step wordt gezien als een snor- of bromscooter (Europese voertuigcategorie L1e). Daarvoor kijkt de RDW naar een aantal technische voorschriften in de zogenaamde permanente eisen voor scooters.

  • Voldoet de E-step aan de technische en constructie-eisen voor scooters of brommers ?  Het gaat vooral om een stevige zadelconstructie, voor- én achterrem, achteruitkijkspiegel, voor- en achterlicht en gele zijreflectoren. Spiegel, licht, bel en reflectoren mag je ook zelf monteren.
  • Heeft de E-step (ECE-)gecertificeerde luchtbanden en reflectoren? Daarvoor moet je bij aankoop de technische specificaties opvragen. Goedkope E-steps hebben vaak geen ECE-certificering, een nieuwprijs van minder dan €500,- is 'te mooi om waar te zijn'.
  • Heeft de E-step een 'certificate of confirmity' (coc of cvo) ? Dit is een bewijs dat de E-step in een gecertificeerde produktielijn is gemaakt, die je bij aanschaf kunt opvragen. Niet alle (goedkope) E-steps hebben een coc-document.

Dit is alleen kansrijk voor een E-step met in ieder geval een zadel en luchtbanden én met - zo nodig zelf gemonteerde - verlichting en reflectoren. Je moet zelf de technische specificaties en een coc-document meenemen. Een individuele toelating door de RDW kost enkele honderden euro's. Veel E-steps zijn niet verkrijgbaar met een zadel en daarvoor is een individuele toelating als (snor-)scooter sowieso niet haalbaar. 

Na de individuele toelating door de RDW, kun je met het bijbehorende VIN-nummer een kenteken en/of WA-verzekering aanvragen (ca €150,-). Met de WA-verzekering en het gele verzekeringsplaatje kun je vervolgens de weg op.

 

Sluiproute

Het is niet de bedoeling, maar het werkt soms wel. Bij RDW-keuringsstations kun je een individuele toelating aanvragen als je een E-step als scootmobiel wil gebruiken. De RDW is inmiddels terughoudend. Voor een scootmobiel is geen kenteken nodig en aan een scootmobiel worden beperkte constructie- en technische eisen gesteld, waaraan de meeste E-steps wel voldoen. De keurmeester keurt alleen het voertuig en niet je "handicap". Als de E-step aan de permanente eisen voor scootmobielen voldoen, dan verstrekt de RDW een VIN-nummer voor de categorie 'bromfiets zonder kenteken' (€84,-). Daarmee kun je vervolgens een WA-verzekering voor een elektrische step aanvragen, of - als je verzekeraar dat niet aanbiedt - een WA-verzekering voor een scootmobiel.

 

Geen gedoe

Wil je geen gedoe, dan kun je met een E-step met elektrische stepondersteuning de openbare weg op. Micro  heeft een innovatieve sensortechniek ontwikkeld die de elektrische stepondersteuning inschakelt, zodra je zelf stept. De E-step versnelt alleen als je meestept. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat  beschouwt deze step met elektrische ondersteuning als een elektrische fiets, mits het motorvermogen - net als bij een elektrische fiets - begrensd is tot 0,25 kW. De Nederlandse importeur levert een "getemde" NL-versie die daaraan voldoet. Voor deze E-steps gelden de verkeersregels voor fietsers. Ze zijn - net als E-bikes - geen 'motorvoertuig'  en daarom zijn helm, rijbewijs, minimum leeftijd, kenteken, of WAM-verzekering niet verplicht.

 

Toekomst ?

15.000 handtekeningen

petitie Legaliseer PLEVs

Sinds 2016 zijn lichte elektrische voertuigen (LEV) - waaronder de elektrische step - uitgezonderd van de Europese typegoedkeuring en mogen alleen met een nationale goedkeuring op de openbare weg. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat  heeft per 1 mei de eisen van de bijzondere brommerrichtlijn verder aangescherpt. E-steps worden daarin niet als categorie op de openbare weg toegelaten. Nederland heeft zich van de andere Europese landen geïsoleerd, maar de Minister heeft 30 oktober n.a.v. de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid  aangekondigd om de toelating van licht elektrische voertuigen (LEV) - bij voorkeur in Europees verband - te herzien. Vijftien duizend gebruikers van lichte elektrische voertuigen (LEV) hebben een petitie ondertekend, waarin regels zoals in onze buurlanden worden bepleit. Ook wordt er aan harmonisatie van een Europese norm voor E-steps en andere Iwheels gewerkt.

In België zijn E-steps al tien jaar toegestaan op de openbare weg en uit veiligheidsonderzoek blijkt dat met E-steps - net als met segways en monowheels - nauwelijks (bijna-)ongevallen gebeuren. In België is daarom voor E-steps - net als voor fietsen - geen aparte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) nodig.