Regelgeving in Europa

In Europa mogen motorvoertuigen alleen op de openbare weg, als ze aan de veiligheids- en milieuvoorschriften en  een zgn. Europese typegoedkeuring voldoen. Lichte elektrische voertuigen (LEV) - zelfbalancerend (segway, monowheel en hoverboard) en zonder zadel (elektrische step, trike en skateboard) - zijn sinds 2016 uitgezonderd van deze Europese verordening EG168/2013 en mogen alleen met een nationale goedkeuring op de openbare weg. In Nederland kan dat via de aanwijzing als zgn. 'bijzondere brommer' door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Voor elektrische scooters en brommers - waarvan ook steeds meer kleine en opvouwbare varianten komen (mini-scooters) - is wel een Europese typegoedkeuring verplicht.

 

In de meeste Europese landen was er nog geen specifieke nationale regelgeving voor de lichte elektrische voertuigen (LEV). Daardoor waren Iwheels niet toegestaan en/of werden gedoogd op de openbare weg. Door het groeiende aanbod en gebruik van Iwheels én door de snelle opkomst van elektrische deelsteps in verschillende Europese steden, wordt er inmiddels in veel landen regelgeving voor m.n. E-steps en segways opgesteld of aangepast. In Nederland is de regelgeving voor de zgn. 'bijzondere brommers' aangescherpt n.a.v. het ongeval met de Stint, maar is dit nog niet gemoderniseerd zodat - net als in andere Europese landen - E-steps en andere LEV worden toegestaan. In de vier Scandinavische landen en Oostenrijk, Zwitserland en België (en binnenkort ook Duitsland) zijn ook relatief nieuwe elektrische vervoersmiddelen, zoals monowheel, hoverboard en E-skateboard toegestaan.

 

Veel stadsbesturen zien de voordelen van Iwheels voor het verminderen van de congestie en slechte luchtkwaliteit, maar zijn ook beducht voor de overlast van huursegways en deelsteps in drukke wandelgebieden. In ruim zeventig Europese steden zijn er al deelsteps. Zo is er in Parijs en Madrid een gemeentelijke vrijstelling voor deelsteps als alternatief voor de auto en is er Barcelona en Praag juist een gemeentelijke verbod vanwege de overlast in de binnenstad.

 

EU-land

regels

zonder zadel

zelfbalancerend

 

 

E-step 

E-trike 

E-board 

monowheel 

segway 

hoverboard

België <25 km/u op fietspad of rijbaan en stapvoets op stoep
Bulgarije <25 km/u op fietspad en `50-km'-weg; vanaf 16 jaar en vanaf 14 jaar alleen op fietspad; reflecterend hesje        
Cyprus steden kunnen lichte elektrische voertuigen (LEV) op stoep, fietspad en/of weg toestaan, <25 km/u; vanaf 16 jaar       
Denemarken <20 km/u op fietspad of rijbaan, vanaf 16 jaar
Duitsland * <20 km/u op fietspad of rijbaan; vanaf 14 jaar; <0,5 kW (segways <1,4 kW); voor- en achterrem, voor-, achter en remlicht; voertuigverzekering; <60 kg; <70 cm breed ?* ?* ?*
Estland <25 km/u op fietspad of rijbaan (segways <20 km/u); <1kW; vanaf 14 jaar; helmplicht
Finland <25 km/u op fietspad of rijbaan en <15 km/u op stoep; <1kW; <80 cm breed
Frankrijk <8 km/u op stoep, vanaf juli 2020 <25 km/u op fietspad of rijbaan (binnen de bebouwde kom), vanaf 12 jaar, voor- en achterlicht, bel, voertuigverzekering 
Griekenland <20 km/u op stoep of rijbaan, vanaf 18 jaar
Hongarije stapvoets op stoep        
Ierland niet toegestaan op stoep, fietspad of rijbaan; in 2020 consultatie over <25km/u op fietspad ? x x x x
Italië <20 km/u fietspad en/of rijbaan en stapvoets op stoep (2-jarige proef in o.m. Milaan, Verona, Rimini, Pesaro) ?
Kroatië <30 km/u op fietspad en stapvoets op stoep        
Letland              
Litouwen <25 km op fietspad of rijbaan en stapvoets op stoep
Luxemburg <25 km/u op fietspad of rijbaan      
Malta <20 km/u op fietspad of rijbaan en <10 km/u op stoep; vanaf 18 jaar, voor- en achterlicht, rijbewijs en voertuigverzekering      
Nederland <25 km/u op fietspad of rijbaan (15 door Minister I&W aangewezen 'bijzondere brommers'); vanaf 16 jaar (4) (7) x x (4) x
(Noorwegen) <20 km/u op fietspad of rijbaan; <70 kg; <120x85 cm (lxb)
Oostenrijk <25 km/u op fietspad of rijbaan; <0,6 kW      
Polen <25 km/u op fietspad of rijbaan, vanaf medio 2020
Portugal stapvoets op stoep        
Roemenië stapvoets op stoep, nieuwe regelgeving in voorbereiding      
Slowakijë <25 km/u op fietspad of rijbaan, stapvoets op stoep        
Slovenië <25 km/u op fietspad, stapvoets op stoep
Spanje <25 km/u op fietspad en '30 km'-weg (binnen bebouwde kom); reflecterend hesje; helmplicht; vanaf 18 jaar ? ? ? ?
Tsjechië <25 km/u op fietspad of rijbaan en stapvoets op stoep; 0,25 kW, in Praag verbod via stedelijke verordening  
Verenigd Koninkrijk   niet toegestaan op stoep, fietspad of rijbaan; vanaf juli 2020 kunnen steden als proef deel-steps toestaan: <25 km/u op fietpad of rijbaan, vanaf 16 jaar, rijbewijs verplicht ? x x x x x
Zweden <20 km/u op fietspad of rijbaan en stapvoets op stoep; <0,25 kW of zelfbalancerend; helmplicht onder 15 jaar
(Zwitserland) <25 km/u op fietspad of rijbaan; <0,5 kW (segways <2kW); (brommer-)rijbewijs; kenteken; voertuigverzekering; bel, voor- en achterlicht, helmplicht onder 15 jaar  
 

 

* In Duitsland is een uitzonderingsregel aangekondigd, waardoor E-boards, hoverboards en monowheels - net als E-steps - op de openbare weg mogen rijden.