infographic last mile

 

Technasiumscholieren van het Christelijk Lyceum Delft  maakten een infographic over Iwheels voor the last mile vanuit station Delft Campus naar de Delftse universiteit en de omliggende tech-bedrijven.

 

Bereikbaarheid

Christiaan, Sarah en Zoë onderzochten op welke manier station Delft Centraal ontlast kan worden ten gunste van station Delft Campus door gebruik te maken van Iwheels. De komende jaren blijft de Delftse TU-wijk vanuit het station Delft Campus slecht bereikbaar en dat verbetert pas op de lange termijn als de geplande fietsbruggen over de Schie, trambaan en spoorverdubbeling gereed is. Wel is er een verbeterslag te maken met (pilots voor) deelconcepten met fietsen en elektrische vervoersmiddelen én met opvouwbare vervoermiddelen in combinatie met OV. Voordeel voor de reiziger is een snellere reistijd en niet meer misgrijpen voor een OV-fiets op station Delft Centraal.

 

 

De scholieren hebben gebruik gemaakt van drie avatars. Avatar Karim van 19 studeert MST, aan zowel de universiteit in Leiden als Delft. Ze fietst naar station Leiden Centraal, pakt dan de trein naar Delft Centraal en daarna neemt ze de bus naar de campus. Met een opvouwbare Iwheel zoals StigoEmicro of Veeley in de trein kan ze haar reistijd met gemiddeld 12 minuten verkorten. Avatar Peter werkt op het DelfTechpark. Hij woont in de Tanthof en 's zomers fietst hij graag, in de winter pakt hij de auto. Voor hem is het slechts 2 minuten sneller met een Iwheel, maar als hij een Iwheel zou kunnen huren bij een uitgiftepunt bij DelfTechpark dan kan de (tweede) auto de deur uit. Dit levert parkeer- en CO2-winst op. Avatar Miranda moet regelmatig met klanten lunchen en doet dit graag in de binnenstad van Delft. Ook vliegt ze vaak voor haar werk en Rotterdam The Hague Airport is dan wel zo makkelijk. Ze woont landelijk in Oude Leede en wisselt fiets en auto af. Als ze naar Rotterdam The Hague Airport moet, dan loopt ze eerst 15 minuten vanaf haar werk (TNO) naar bus 174. Daarna moet ze de metro E nemen en 2 minuten verder lopen naar het vliegveld. Een Iwheel levert veel tijdwinst op, zowel naar de binnenstad als naar het vliegveld (ten minste 12 minuten).