testprotocol EZ2

 

 

 

 

 

Dit voorjaar toetsten technasiumscholieren van het Christelijk Lyceum Delft het innovatieve voertuig EZ2  aan de bijzondere brommerrichtlijn en stelden een testprotocol op voor toelating op de openbare weg.

 

Bijzonder brommerrichtlijn

Sjoerd, Bram, Leon en David kregen drie vragen:

  • in hoeverre voldoet de EZ2 aan de bijzondere brommerrichtlijn ?
  • zet een testprotocol op voor de bijzondere brommerrichtlijn die als input kan dienen voor een testhuis ?
  • wat vind je van de huidige bijzondere brommerrichtlijn ?

 

De scholieren kregen een prototype EZ2  met de vraag om kritisch te kijken naar de richtlijn bijzondere brommers en aan te geven óf en hóe aan de (technische) eisen kan worden voldaan. Tevens stelden ze een testprotocol voor innovatieve vervoersmiddelen zoals de EZ2. Er zijn nu nog geen testhuizen die een standaardtest doen voor de bijzondere bromfietsrichtlijn. Een aantal weken hebben de scholieren het voertuig uitgeprobeerd en de technische specificaties doorgenomen. Hieruit kwamen nuttige suggesties voor de fabrikant. De EZ2  heeft alleen een schijfrem voor. Deze remt zo snel, dat bij een noodstop het gevoel geef “gelanceerd" te worden. Ook waren er nog scherpe delen aan het voertuig, die makkelijk kunnen worden aangepast. De fabrikant zal dit verwerken in een aangepast model, waarvan een kleine serie van 20 E-steps worden gemaakt. 

Voor het ministerie hadden de scholieren ook suggesties over de bijzondere brommerrichtlijn. De remvertraging van 4 m/s2 is te streng en nauwelijks haalbaar met een E-step. Dit is ook het geval met een (elektrische) fiets. Vervolgonderzoek moet een realistischer remvertraging bepalen. Het is essentieel is dat je richting kunt aangeven. Op een monowheel of driewieler kun je - net als op de fiets - veilig je hand uitsteken. Op een step is dat gevaarlijk en zou een richtingaanwijzer verplicht moeten zijn. Verder bleek uit de rijtesten bij een stoep, dat mensen afstappen bij een hoogte van 12 centimeter omdat ze het eng vinden. De eis van 15 cm is niet reëel.

Een andere fabrikant constateerde dat de richtlijn luchtbanden voorschrijft, terwijl er steeds meer foambanden komen, omdat die comfortabeler zijn en minder lek rijden. In Azië en Amerika worden deze foambanden al langer gebruikt.