PLEVs About to go global ?

Presentation on 2nd World Light Electric Vehicle Summit - Rotterdam, Wednesday 22nd November 2017

Jacoba van Gastel, we-all-wheel, the Netherlands & Pieter Dekker, Trikke Europe

Program

 

click here for the complete article

/Users/Jacoba/Desktop/logo.png  This article provides a glimpse into the future of the European street environment once the barriers between various regulations have been removed. 

Summary

European discussions about product safety requirements for PLEVs (<25 km/h) (hereinafter EN 17128) are at an advanced stage. As proposed in the EN 17128 standard, PLEVs/Iwheels will be subject to requirements that largely correspond to the current approval requirements (although these differ by country). The EN 17128 standard does, however, impose more requirements than is currently the case. Although the industry may not welcome even more requirements with open arms, the EN 17128 requirements are expected to replace the current approval requirements. This is mainly because approval requirements for PLEVs/Iwheels were nationally established in a short space of time and tend to be stripped-down versions of the moped approval requirements. As a result, each country has established its own regulations. And as the number of PLEVs/Iwheels is still small, Member States do not feel the urgency to harmonise their regulations.  

The EN 17128 requirements were based on an analysis of various very different PLEVs. In other words, they allow for more specification. Moreover, an ECE product standard would make harmonisation within Europe possible. If the EN 17128 standard were imposed, the impact would be considerable. There would be both advantages and disadvantages. The main advantage could be that the vehicles become subject to the same regulations as bicycles, because of their low speed and weight. This would bring much clarity to issues such as helmet laws and place on the road. Another advantage is that several new categories of vehicles, such as kick scooters, will become subject to this standard. As a third advantage, a European harmonised product standard would lead to a European market.

Imports and exports would be boosted and it would become easier for e.g. American and Asean parties to enter this market. If the EN 17128 standard were to be imposed globally, street environments could change very quickly. PLEVs would become a real alternative, which would be a great gain. Any new standard comes with the disadvantage that certain vehicles may fail to meet the requirements laid down in the standard.

The main aspects of the EN 17128 standard and the deliberations of the EN 17128 committee will be explained in the article.


/Users/Jacoba/Desktop/logo.png  Dit artikel geeft een doorkijkje naar het toekomsitge straatbeeld, als de waterscheiding wordt opgeheven tussen diverse Europese wettelijke bepalingen.

Samenvatting

In Europees verband wordt – in een vergaand stadium - gesproken over productveiligheidseisen van PLEVs (<25 km/h) (hierna genoemd EN17128). De eisen die aan een PLEV/Iwheel worden gesteld - zoals voorgesteld in die EN17128 - corresponderen grotendeels met de huidige per land verschillende toelatingseisen. De EN17128 norm omvat echter meer eisen dan nu het geval is. De branche zit niet op méér eisen te wachten, toch is de verwachting dat deze EN17128 eisen de huidige toelatingseisen zal vervangen. De belangrijkste reden is dat de toelatingseisen voor PLEV/Iwheel vanuit nationaal aanbod in korte tijd zijn opgesteld en bij gebrek aan beter een uitgeklede versie van de brommerrichtlijn zijn. Hierdoor heeft elk land haar eigen regels. Aangezien de aantallen PLEVs nog beperkt zijn, is er geen urgentie bij de lidstaten om te harmoniseren.

De EN17128 eisen zijn ontstaan door naar een aantal zeer verschillende PLEV’s te kijken en die te analyseren. Kortom, er is meer maatwerk in de regelgeving mogelijk. Daarbij komt dat een ECE-productnorm harmonisatie binnen Europa mogelijk maakt. Als deze EN17128 norm de standaard gaat worden, gaat dit grote impact hebben met voor- en nadelen. Het grootste voordeel zal zijn dat – vanwege geringe snelheid en gewicht - het voertuig zich aan dezelfde regels moet voldoen als de fiets. Dit gaat veel duidelijkheid geven (bijv. helm, plek op de weg). Een voordeel is ook dat hieronder nieuwe categorieën voertuigen gaat vallen, zoals elektrische steps. Derde voordeel is dat een Europese geharmoniseerde productnorm leidt tot één Europese afzetmarkt.

Import en export worden bevorderd, voor o.a. Amerikaanse en Aziatische partijen wordt het makkelijker om in de Europese markt te komen. Uiteindelijk zal de EN17128 norm ook wereldwijd worden gerectificeerd. Dan zal het straatbeeld snel gaan veranderen. PLEVs zullen een volwaardig alternatief gaan worden en dat is pure winst. Een nadeel van een nieuwe norm is dat per definitie door vastleggen van modellen en eisen er voertuigen zullen zijn die daar niet aan kunnen voldoen.

De belangrijkste facetten van de norm en de afwegingen van de commissie zullen worden toegelicht.