Nederlandse regelgeving

 

Veel elektrische steps en segways vinden hun weg naar magazijnen, bedrijfsterreinen of speelpleinen, slechts een beperkt aantal van deze Iwheels mag in Nederland op de openbare weg. Een tiental Iwheels voldoen aan Europese veiligheidsregels voor scooters en mogen in heel Europa op de openbare weg. Daarnaast mogen in Nederland nog een tiental Iwheels op de openbare weg, omdat ze aan (eenvoudiger) veiligheidsregels van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoen. Voor al de Iwheels die zijn toegelaten op de openbare weg is - net als alle andere motorvoertuigen - een aansprakelijkheidsverzekering (WA) verplicht.

 

Europese typegoedkeuring

De Nederlandse Wegenverkeerswet verplicht via de Europese verordening EG 168/2013 dat verschillende motorvoertuigen (auto, motor, brommer, trekker, etc.) alleen op de openbare weg mogen, als ze aan de veiligheids- en milieuvoorschriften voldoen en officieel zijn toegelaten. Opvouwbare snorfietsen of mini-scooters met een zgn. Europese typegoedkeuring, zoals Stigo, Qugo, SXT en GiGi, zijn in alle Europese landen toegelaten op de openbare weg. Iwheels zonder zadel of zelfbalancerende Iwheels krijgen geen Europese typegoedkeuring. Een blauw snorfiets- of geel brommerkenteken is verplicht.

 

Bijzondere bromfiets

Enkele nieuwe vervoersmiddelen vallen nog buiten de klassieke motorvoertuigen in de Wegenverkeerswet. Sinds 2011 kan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op aanvraag van de fabrikant of importeur vervoersmiddelen met een heel andere constructie dan een scooter - als ze niet harder rijden dan 25 km/uur - toelaten als zgn. bijzondere bromfiets. Dit is een uitzondering in de Europese regelgeving. Voor de zelfbalancerende Segway, de driewielige Trikke en Swingtrike zonder zadel, de overkapte LEF en elektrische step Kickbike heeft de fabrikant met veiligheids- en constructie-testen aangetoond, dat deze net zo veilig is als een gewone snorfiets. Deze Iwheels zijn daarom in Nederland wel toegelaten op de openbare weg. Een kenteken en een (brommer-)rijbewijs is voor een bijzondere bromfiets niet verplicht, een (geel) verzekeringsplaatje wel.

De zelfbalancerende hoverboards en elektrische skateboards zijn niet toegelaten op de openbare weg, omdat ze geen 'deugdelijke stuurinrichting'  hebben en zo niet voldoen aan de Europese regelgeving en evenmin in aanmerking komen voor de status van bijzondere bromfiets. Oxboard  is bezig met veiligheidstesten voor een toelating als bijzondere bromfiets.

 

Regels voor Iwheels op de openbare weg

Iwheels - die aan de Europese of Nederlandse toelatingeisen voor elektrische scooters of drie- en vierwielers voldoen - mogen de weg op. De milieuvoorschriften zijn voor Iwheels niet relevant. Naast deugdelijke constructie en onderdelen én geen scherpe, uitstekende delen, gelden technische voorschriften voor een veilig vervoermiddel, zoals: 

  • maximum snelheid van 45 km/uur (Europese typegoedkeuring) of 25 km/uur (Nederlandse aanwijzing);

  • maximum motorvermogen van 4 kW;

  • niet langer dan 2 m en niet breder dan 1,1 m;

  • goedwerkende stuurinrichting;

  • remvertraging van minstens 4 m/s2;

  • luchtbanden met ECE-keurmerk;

  • gele zij- en rode achterreflectoren met ECE-keurmerk;

  • bel of claxon.

Daarnaast zijn er in Nederlandse regelgeving zgn. permanente eisen voor Iwheels. De politie kan deze ook op de weg controleren. De eisen komen grotendeels overeen met de toelatingseisen en hebben enkele aanvullende voorschriften voor de verkeersveiligheid, zoals losse lampjes of verlichting op de carrosserie.

Vanzelfsprekend gelden de verkeersregels voor alle Iwheels op de openbare weg.